CTU          English

Kính chuyển đến quý thầy cô báo cáo seminar cấp Khoa (ngày 03/12 tại 02 phòng 101 và 102/KNNghiep) với thông tin như sau:

Tên Chuyên đề: Sự ra hoa trong ống nghiệm

Báo cáo viên:  ThS. Lê Hồng Giang

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Các yếu tố cần thiết trong nhân giống cây hoa hồng tại điều kiện Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo viên:  TS. Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019. 

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Hiện trạng canh tác quýt Đường tại huyện Vĩnh Thạnh – TP. Cần Thơ

Báo cáo viên:  TS. Lê Bảo Long

Thời gian: 10 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Nghiên cứu khả năng chịu mặn và kháng bệnh thối rễ của cây quýt Đường không hột (Citrus reticulateBlanc.) ghép gốc Quách (Limonia acidissima)

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Văn Bé

Thời gian: 10 giờ, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 102/KNNghiẹp


Tên chuyên đề: Giới thiệu một số nghiên cứu mới trong việc phòng chống dịch tả heo Châu Phi

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thanh Lãm
- Lịch dự kiến: 8h00, ngày 4/12/2019
- Địa điểm: 102/KNNghiep

 Tên báo cáo: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn hòa tan silic từ đất nông nghiệp giúp gia tăng sinh trưởng cây lúa (Oryza sativa) trong điều kiện nhà lưới

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

- Thời gian báo cáo: 9 giờ sáng ngày 4/12/2019
- Địa điểm: phòng 101/KNNghiep

Đánh giá sự thay đổi tính chất đất và năng suất bắp lai trên đất phù sa do bao đê và tưới nước ngầm trên đất canh tác.

- Báo cáo viên: GS. TS. Ngô Ngọc Hưng

- Thời gian báo cáo: 14h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 2: Ảnh hưởng của kali humate kết hợp phân bón chậm tan có kiểm soát trên năng suất lúa.

- Báo cáo viên: PGS. TS. Tất Anh Thư

- Thời gian báo cáo: 15h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 3: Paclobutrazol trong đất trồng xoài.

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Xuân

Thời gian báo cáo: 16h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

Tên báo cáo: "Xác định độ sẵn sàng sinh học của NH4+ bằng vi khuẩn chuyển gen (bacterial biosensors) và tầm quan trọng của bioavailable ammonium trong đất canh tác lúa nước"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Đông

- Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 06/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook