KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

                                                                                                            Email                  

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

    Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn                  

  1. Tên Chuyên đề: ỨNG DỤNG CAO CHIẾT THẢO MỘC TRONG KÉO DÀI THỜI GIAN CẮM BÌNH CỦA HOA CẮT CÀNH

Báo cáo viên:  ThS. Bùi Thị Cẩm Hường

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC TRÊN CÂY RAU

Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy

Thời gian: 15 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY CAM QUÝT Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  TS. Nguyễn Bá Phú

Thời gian: 16 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÈ ĐEN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN VÀ MẶN

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiẹp


  1. Tên Chuyên đề: NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG TRONG SẢN XUẤT RAU Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  PGS. TS. Trần Thị Ba

Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên báo cáo: "Tình hình dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phúc Khánh

- Thời gian: 13:30, Ngày 2/12/2019

- Địa điểm: Phòng 206/KNNghiep


- Tên BCKH: Tình hình bệnh Marek trên gà thả vườn tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo viên: PGS. TS. Hồ Thị Việt Thu
- Địa điểm: phòng 206/KNNghiep
- Thời gian: lúc 14 giờ ngày 14/11/2019

- Tên BCKH: Các phát hiện mới về vai trò của vitamin D trong đời sống động vật

 Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung

- Địa điểm phòng  NN106/KNNghiep

- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 15/11/2019


- Tên báo cáo: Quy trình làm đất hợp lý trong canh tác lúa 3 vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo viên:  GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:  Ảnh hưởng của các dạng canxi và đồng đến sinh trưởng và năng suất lúa.

Báo cáo viên:  TS. Trần Thị Bích Vân. 

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:”Bệnh dịch tả heo châu Phi ở Việt nam: dịch tễ và đặc tính gây bệnh. “

- Báo cáo viên: PGS. TS. Lưu Hữu Mãnh

- Thời gian: 15g30  ngày 11-11-2019 (thứ 2)

- Đia điểm: Phòng 207/KNNghiep


- Tên báo cáo: ỨNG DỤNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THÍCH ỨNG VỚI HỘI NHẬP VÀ CÔNG NGHỆ 4.0

- Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Văn Thu. 

- Thời gian: 7.30 sáng ngày Thứ Sáu 01/11/2019. 

- Địa điểm: Phòng 110/KNNghiep


 - Tên Seminar: "Vi khuẩn Clostridium perfringen và ảnh hưởng của vi khuẩn trên gia súc gia cầm"

- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

- Thời gian: 8g ngày 8/11/2019

- Địa điểm: phòng 105/KNNghiep

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn