CTU          English

  1. Tên Chuyên đề: ỨNG DỤNG CAO CHIẾT THẢO MỘC TRONG KÉO DÀI THỜI GIAN CẮM BÌNH CỦA HOA CẮT CÀNH

Báo cáo viên:  ThS. Bùi Thị Cẩm Hường

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC TRÊN CÂY RAU

Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy

Thời gian: 15 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY CAM QUÝT Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  TS. Nguyễn Bá Phú

Thời gian: 16 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÈ ĐEN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN VÀ MẶN

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiẹp


  1. Tên Chuyên đề: NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG TRONG SẢN XUẤT RAU Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  PGS. TS. Trần Thị Ba

Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên báo cáo: "Tình hình dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phúc Khánh

- Thời gian: 13:30, Ngày 2/12/2019

- Địa điểm: Phòng 206/KNNghiep


- Tên BCKH: Tình hình bệnh Marek trên gà thả vườn tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo viên: PGS. TS. Hồ Thị Việt Thu
- Địa điểm: phòng 206/KNNghiep
- Thời gian: lúc 14 giờ ngày 14/11/2019

- Tên BCKH: Các phát hiện mới về vai trò của vitamin D trong đời sống động vật

 Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung

- Địa điểm phòng  NN106/KNNghiep

- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 15/11/2019


- Tên báo cáo: Quy trình làm đất hợp lý trong canh tác lúa 3 vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo viên:  GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:  Ảnh hưởng của các dạng canxi và đồng đến sinh trưởng và năng suất lúa.

Báo cáo viên:  TS. Trần Thị Bích Vân. 

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:”Bệnh dịch tả heo châu Phi ở Việt nam: dịch tễ và đặc tính gây bệnh. “

- Báo cáo viên: PGS. TS. Lưu Hữu Mãnh

- Thời gian: 15g30  ngày 11-11-2019 (thứ 2)

- Đia điểm: Phòng 207/KNNghiep


- Tên báo cáo: ỨNG DỤNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THÍCH ỨNG VỚI HỘI NHẬP VÀ CÔNG NGHỆ 4.0

- Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Văn Thu. 

- Thời gian: 7.30 sáng ngày Thứ Sáu 01/11/2019. 

- Địa điểm: Phòng 110/KNNghiep


 - Tên Seminar: "Vi khuẩn Clostridium perfringen và ảnh hưởng của vi khuẩn trên gia súc gia cầm"

- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

- Thời gian: 8g ngày 8/11/2019

- Địa điểm: phòng 105/KNNghiep

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook