KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

                                                                                                            Email                  

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

    Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn                  

 
   - Tên Chuyên đề: Một số biện pháp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón trên lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Báo cáo viên:  GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

Thời gian: 8 giờ 45 phút, thứ 2 ngày 06/5/2019

Địa điểm: Hội Trường 007/KNN

   - Tên Chuyên đề: Sản xuất giống làm gốc ghép cho cây rau họ cà ớt và bầu bí dưa

Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 2 ngày 06/5/2019

Địa điểm: Hội Trường 007/KNN

  Báo cáo seminar chuyên gia Nhật:
 
   - Tên chuyên đề: “Breaking reproductive barrier -Genetics of hybrid sterility in rice."
 
Do tiến sĩ Koide của đại học Hokkaido. Thời gian: 8:30 sáng thứ 3, ngày 7/5.  Tại phòng họp khoa

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn