CTU          English

 
   - Tên Chuyên đề: Một số biện pháp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón trên lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Báo cáo viên:  GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

Thời gian: 8 giờ 45 phút, thứ 2 ngày 06/5/2019

Địa điểm: Hội Trường 007/KNN

   - Tên Chuyên đề: Sản xuất giống làm gốc ghép cho cây rau họ cà ớt và bầu bí dưa

Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 2 ngày 06/5/2019

Địa điểm: Hội Trường 007/KNN

  Báo cáo seminar chuyên gia Nhật:
 
   - Tên chuyên đề: “Breaking reproductive barrier -Genetics of hybrid sterility in rice."
 
Do tiến sĩ Koide của đại học Hokkaido. Thời gian: 8:30 sáng thứ 3, ngày 7/5.  Tại phòng họp khoa

 

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook