Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

HỘI THẢO: QUẢN LÝ CỎ DẠI BỀN VỮNG: TÍNH KHÁNG THUỐC CỎ VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CỎ DẠI TỔNG HỢP

Thời gian: thứ Sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Hình thức: - Trực tiếp TẠI  Khoa Nông Nghiệp trường Đại học Cần Thơ

                   - Trực tuyến: Hội thảo được tổ chức tại trường Đại Học Cần Thơ kết hợp hội thảo trực tuyến qua Zoom.

Vui lòng đăng ký qua liên kết này: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=suwgPrCc8U2te5FOMdzdpBewsFCcKMtCnd78a1FOj9RUM1RXNENXUEszUlFCSDRZT0xLT0hNU0RGVy4u&web=1&wdLOR=c5C808896-50FB-4043-B96F-70E43C700999, trước Thứ Năm, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Thông tin chương trình 

 

 

Số lượt truy cập

9707171
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
7791
98480
162337
2023-06-10

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064