Trong chương trình hợp tác với trường Đại học bang Arizona ASU và được sự hỗ trợ của cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) , khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức lớp EPICS (Engineering Projects in Community Service: Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng).

 Trong chương trình này các em sẽ được hướng dẫn để phát hiện nhu cầu cộng đồng, xây dựng dự án và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Thông tin chi tiết về dự án này các em xem clip sau:https://youtu.be/SEjdxfouacg và đọc thông tin trong file kèm theo.

Dự án năm nay sẽ tuyển 50 sinh viên và bắt đầu huấn luyện và thực hiện dự án trong 12 tuần. Sẽ tổ chức vào 9:00-11:00 sáng Chủ nhật để tránh
lịch học của các em. Không phân biệt ngành học, năm học của các em.
Tất cả đều có thể đăng ký.

Để được chọn tham gia dự án, các em đăng ký trong link sau đến hết ngày 20/9:
https://forms.gle/hTDzU3agFGXhZ1af6

Lưu ý:
- Các em sẽ làm việc theo nhóm từ 5-6 sinh viên, trong đó có ít nhất 30% nữ. Mỗi nhóm phải có ít nhất một em thông thạo trình bày bằng tiếng Anh. Việc chọn nhóm có thể thực hiện trong buổi tập huấn đầu tiên. Nhóm gồm sinh viên từ nhiều ngành khác nhau sẽ được ưu tiên.
- Trong quá trình thực hiện dự án, các em có thể sử dụng trang thiết bị ở Không gian Sáng chế.

Nhờ thầy Vàng, thầy Hải, thầy Công, thầy Bá Hùng chuyển thông tin này cho sinh viên khoa mình dùm.

Một số clip của các nhóm EPICS năm trước trong Final Showcase:
https://drive.google.com/open?id=111mMKLjGRouYOrREiAJbopaiNqxsFiox
https://drive.google.com/open?id=1m02pKvl---sWWYR4qo4H4XtWAVtll9Pr
https://drive.google.com/open?id=1B1IXyA3xYHqb3_cAvimArD2NwUex5B8f
https://drive.google.com/open?id=1gFg4MJz7Vi0ldub7ZnueJM8QYWTlyCO9

Xem chi tiết file đính kèm

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email