CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 SV Khóa 45 được bố trí học cố định một số học phần trong học kỳ 1, năm học 2019-2020. Tuy nhiên, một số SV đã hoàn thành một hoặc toàn bộ các học phần này ở những chương trình đào tạo khác.

Căn cứ Quyết định số 5624/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy; Căn cứ Quy định công tác học vụ đang áp dụng, Trường hướng dẫn các SV Khóa 45 có nhu cầu xét miễn, công nhận điểm và rút học phần như sau:

  1. SV có nhu cầu phải làm “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M” (đối với các trường hợp có các loại chứng chỉ)hoặc “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần” (đối với các trường hợp đã hoàn thành học phần trong một chương trình đào tạo khác) theo mẫu có trên WEBSITE.

  2. SV nộp đơn và các loại giấy tờ có liên quan cho CVHT để được xem xét và ký duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/9/2019.
  3. CVHT tập hợp nhu cầu của SV trình Tổ Xét miễn và công nhận điểm học phần (Tổ xét miễn) của đơn vị xét duyệt. Tổ Xét miễn trình lãnh đạo đơn vị ký duyệt và chuyển “Biên bản xét miễn và công nhận điểm học phần” của đơn vị cho Phòng Đào tạo đến hết ngày 11/10/2019.

  4. Phòng Tài chính sẽ thực hiện hoàn trả học phí số tín chỉ được miễn hoặc công nhận điểm (đối với các ngành có thu học phí) theo lớp thông qua đại diện được ủy quyền, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

  5. Đối với SV có nhu cầu rút học phần làm đơn theo mẫu (có trên WEBSITE) trình CVHT duyệt và nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo để được giải quyết đến hết ngày 27/9/2019 (SV sẽ không được hoàn trả phần học phí đối với các học phần đề nghị rút).
     
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3476852
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
2416
20442
3476852

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn