Tỏng khai giảng ngày 25/9/2018

   Thời gian đăng ký và ghi danh: Từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 25/9/2018

   Địa điểm đăng ký: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp sinh viên trường

  Xem chi tiết thông báo

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email