Hiện tại đã hết thời gian xét tốt nghiệp nhưng vẫn còn nhiều SV không đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3. Vì vậy Phòng Đào tạo sẽ mở lại hệ thống cho SV đăng ký xét TN từ ngày 29/8-03/9/2018. Theo link (https://goo.gl/hketT4).

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email