CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên 2022 của trường Đại học Yamaguchi - Nhật.

Dear Partner,

Warm greetings from Yamaguchi University, Japan!

We are recruiting exchange students who will start studying in Yamaguchi University from 2022 Spring (April).
If you plan to send exchange students to Yamaguchi University for 2022 Spring (April), please apply as follows.

YU FACT SHEET
http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/2022S_FACTSHEET

Nomination procedure:
Please send by email following documents:

1. Nomination sheet
Please access this URL and fill out, please send them by email as EXCEL format.
http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/Nomination_Sheet

2. Copy of students' passport (Those which can verify the entire face photo page)
        * Please convert into the PDF and set a password.
         (The password, please set only one to your university, do not set a password for each student individually)
        * Please tell me the password by a separate email.
        * We do not accept it that taken with the individual's digital camera.
        * Please copy entire face photo page.
        sample: http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/photo_page_sample

3. "STUDENT AGREEMENT"
         * Please get this from http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/STUDENT_AGREEMENT
         * Please convert the file into the PDF.
         * Please send this original one by mail later.

Nomination period (2022 Spring semester):
  September 15, 2021 - October 31, 2021

We inform you about online application procedure after complete all nomination procedure.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Many thanks and kind regards,
--------------------------------
TAMURA Yayoi (Ms.)
International Student Support Office
Yamaguchi University
1677-1 Yoshida, Yamaguchi
753-8511, JAPAN
Email: exchange@yamaguchi-u.ac.jp
TEL: +81-83-933-5983
FAX: +81-83-933-5988
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3464146
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
147
7736
3464146

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn