TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                       Email 

 TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ - Tổ chức các chương trình trực tuyến như sau:

Xin chuyển đến Quý thầy cô văn bản của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ thông tin về chương trình online dành cho sinh viên.
1. Chuyên đề ngày Thứ Năm - 13/05/2021 (9:30 - 10:30): Kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên mới tốt nghiệp (Link tham gia sẽ thông báo sau)
 
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn