TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

 Hiện tại hệ thống mượn lễ phục đã setup xong đến thời gian là 04/12/2020, tổng số SVTN 2020 trên hệ thống là 6.454 SV.
Links hệ thống: https://ksvl.ctu.edu.vn
 
 Nếu SVTN vào chưa có tên trên hệ thống vui lòng email cho thitrinh@ctu.edu.vn.
 
 Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2019-2020 cho tất cả các ngành của Trường Đại học Cần Thơ chính thức phát hành.
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn