TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

Chào các em sinh viên,

Trong chương trình hợp tác với trường Đại học bang Arizona ASU, được sự hỗ trợ của cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) và công ty Dow Vietnam, khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức lớp EPICS (Engineering Projects in Community Service: Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng) và lớp eProject (engineering Projects: Dự án kỹ thuật).
 
Trong lớp học EPICS các em sẽ được hướng dẫn để phát hiện nhu cầu cộng đồng, xây dựng dự án và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Thông tin chi tiết ở đây: 
 
Trong lớp học eProject, công ty tài trợ sẽ đưa ra vấn đề, các em sẽ xây dựng dự án và phát triển sản phẩm giải quyết vấn đề. Thông tin chi tiết ở đây: 
 
EPICS sẽ tuyển 5 nhóm. eProject sẽ tuyển 1 nhóm. Mỗi nhóm bao gồm ít nhất 5 em từ nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó có ít nhất 30% nữ (nữ sẽ được ưu tiên hơn). Đặc biệt mỗi nhóm phải có ít nhất 1 thành viên có khả năng trình bày bằng tiếng Anh lưu loát. Thời gian tổng cộng 15 tuần. Mỗi tuần học 2 giờ trên lớp và làm dự án nhiều giờ. Thời gian học trên lớp: 3-5g chiều mỗi Chủ nhật tại khoa Công nghệ. Thời gian làm dự án do các nhóm tự quyết định. Các nhóm được sử dụng Không gian Sáng chế của Trường (đặt tại sảnh K.CNTT&TT) để phát triển sản phẩm.
 
Để được chọn tham gia dự án, các em đăng ký trong link sau trước ngày 7/9:
 
Kết quả đăng ký sẽ được công bố qua email vào ngày 7/9, và chỉ gởi cho các em được tuyển. Thông báo kết quả sẽ có thông tin buổi học. Em nào không tham gia buổi học sẽ bị loại.
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn