TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                       Email 

  Thông báo SV có nhu cầu nộp chứng chỉ, tương đương, bảo lưu điểm,.... từ nay đến 8/1/2021SV nộp chứng chỉ, tương đương, bảo lưu điểm,.... cho đơn vị.

 - Hạn gửi điểm I đến ngày 18/1/2021

- chấp nhận điểm M cho anh văn: phải A2 trở lên, không chấp nhận A1. TOEIC phải 400 điểm trở lên
- Thời gian nhập điểm M và tương đương đến ngày 14/1/2021.
 
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn