Kính mời Quý Thầy/Cô, các bạn học viên cao học và sinh viên đến xem báo cáo seminar của nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thực phẩm tháng 1/2021

Với lịch báo cáo, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Địa điểm: Phòng E003 – Khoa Nông nghiệp
  • Thời gian: 08:00 sáng thứ 7, 16/01/2021

TT

Họ và tên

Mã số NCS

Khóa

Tên seminar

1

Trần Xuân Hiển

P1116006

2016 (đợt 2)

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian cô đặc chân không đến hàm lượng polyphenol và khả năng chống oxy hóa dịch quả lêkima (Pouteria campechiana) cô đặc.

2

Nguyễn Thị Hồng Thắm

P1116003

2016 (đợt 1)

Sinh tổng hợp Ergothioniene.

3

Nguyễn Tấn Hùng

P1116001

2016 (đợt 1)

Đánh giá sự thay đổi thành phần axit amin trong quá trình chế biến malt và bia từ giống lúa IR50404.

4

Hồ Thị Ngân Hà

P1118001

2018 (đợt 1)

Tối ưu hóa quá trình tách nước thẩm thấu có ứng dụng xử lý chân không trái cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG).

5

Lê Hoàng Phượng

P1115003

2015 (đợt 2)

Khảo sát hiệu quả sử dụng protease riêng lẻ và kết hợp.

6

Phạm Thành Lễ

P1116002

2016 (đợt 1)

Ảnh hưởng của việc xử lý bằng dung acid peracetic và anolyte đến mật số vị khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên cá tra phi-lê gây nhiễm.

7

Nguyễn Thị Ngọc Giang

P1118002

2018 (đợt 2)

Tối ưu hóa quá trình ủ mốc Koji nấm bào ngư bằng phương pháp bề mặt đáp ứng.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email