BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email