BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng của Công ty Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia.

Hình thức tuyển dụng: phỏng vấn trực tiếp tại trường Đại học Cần Thơ, thời gian dự kiến 8h30 ngày 22/7/2020.

Mọi chi tiết xin tìm hiểu theo link đính kèm (Chi tiết thông báo)

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ