LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

  • Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả của thuốc trừ sâu sinh học trong phòng trừ rầy nâu Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae) hại lúa tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Học viên: Nguyễn Hữu Rộng

Thời gian: 8:00 9:00 NGÀY 29/2/2024

Địa điểm: Tại Hội trừơng B007, TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

CBHD: TS. Phạm Kim Sơn

  • Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng ức chế cỏ dại ruộng lúa của dịch trích sao nhái (Cosmos)

Học viên: Triệu Xuân Thương

Thời gian: 9:00 10:00 NGÀY 29/2/2024

Địa điểm: Tại Hội trừơng B007, TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

CBHD: TS. Hồ Lệ Thi

  • Tên đề tài: Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của các chủng nấm Colletotrichum Gây hại trên xoài và nghiên cứu phòng trị bệnh bằng biện pháp hoá học trong điều kiện phòng thí nghiệm

Học viên: Lê Minh Tân

Thời gian: 14:00 15:00 NGÀY 29/2/2024

Địa điểm: Tại Hội trừơng B007, TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

CBHD: TS. Lê Phước Thạnh

  • Tên đề tài: Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của các chủng PhytophthoraPythium spp. phân lập trên mẫu bệnh và đất trồng bưởi năm roi tại xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Học viên: Phạm Thanh Nam

Thời gian: 15:00 16:00 NGÀY 29/2/2024

Địa điểm: Tại Hội trừơng B007, TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

CBHD: TS. Lê Phước Thạnh

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email