THÔNG TIN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THÁI LAN

 

Học bổng của Bộ Giáo dục, khoa học, nghiên cứu và đổi mới (MHESI)

Số lượng: 139 ứng viên cho các bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học của Thái Lan

Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối trước thứ sáu ngày 15/3/2024

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email