KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông báo Hội nghị Khoa học

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 27-28 November 2020, Can Tho, Vietnam

http://icas.ctu.edu.vn  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

Xem thông báo số 1          English             http://icas.ctu.edu.vn

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn