Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Nhằm đưa những nghiên cứu về nấm vào thực tiễn sản xuất, cung cấp thông tin mới, kiến thức, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học từ các viện, trường và cơ quan nghiên cứu trên toàn quốc. Hội Nấm học Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức "Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV" dự kiến vào ngày 14-15 tháng 8 năm 2021.

Đối tượng tham gia hội nghị:

Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bà con nông dân, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Hình thức tham gia Hội nghị:

Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được Ban Nội dung thẩm định về nội dung sẽ được phân vào các tiểu ban và mời trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường được mời (invited speaker), báo cáo hội trường (oral) và báo cáo treo tường (poster). Ban Nội dung sẽ có thông báo cụ thể đến từng báo cáo viên được chọn.

Tài liệu xuất bản của hội nghị:

- Tập Kỷ yếu Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban Nội dung chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu có đóng lệ phí tham dự.

- Các bài báo cáo tham gia Hội nghị được Ban Nội dung xem xét về mặt khoa học và sẽ được công bố trên số chuyên san thuộc Tạp chí Di truyền và Ứng dụng Lưu ý: Số lượng tối đa của một tác giả có tên trong các nghiên cứu được xuất bản trong một số chuyên san Tạp chí không quá 3 (ba).

- Ngoài ra các báo cáo viết bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được chọn (tối đa 10 báo cáo), hỗ trợ chỉnh sửa nội dung và chuyển cho Tạp chí quốc tế Kỹ thuật Nông nghiệp (International Journal of Agricultural Technology, Scimago Q4). Quy trình phản biện và chi phí xuất bản theo như tạp chí quy định trên website http://www.ijat-aatsea.com/

Website chính thức của hội nghị: https://hoinghinamhoc2021.ctu.edu.vn/gioi-thieu.html 

 

 

Số lượt truy cập

11377061
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
9543
30369
412878
2023-09-27

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064