Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Khoa Nông nghiệp sẽ phối hợp cùng với Khoa sư phạm tổ chức Hội nghị quốc tế

Sinh học - Nông nghiệp

Thời giandự kiến tổ chức từ 27-30/10/2022.

Thời gian nhận bài đến hết ngày 20/6/2022.

(Ghi chú: Bài sẽ được phản biện, chọn đăng trên tạp chí tiếng Anh số đặc biệt của trường ĐHCT và số đặc biệt của tạp chí Veterinary Integrative Science)

Thông báo số 1

Tạp chí Veterinary Integrative Science (Scopus, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vis/index). Bài mẫu tham khảo

Tạp chí tiếng anh trường đại học Cần Thơ

HỘI THẢO: QUẢN LÝ CỎ DẠI BỀN VỮNG: TÍNH KHÁNG THUỐC CỎ VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CỎ DẠI TỔNG HỢP

Thời gian: thứ Sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Hình thức: - Trực tiếp TẠI  Khoa Nông Nghiệp trường Đại học Cần Thơ

                   - Trực tuyến: Hội thảo được tổ chức tại trường Đại Học Cần Thơ kết hợp hội thảo trực tuyến qua Zoom.

Vui lòng đăng ký qua liên kết này: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=suwgPrCc8U2te5FOMdzdpBewsFCcKMtCnd78a1FOj9RUM1RXNENXUEszUlFCSDRZT0xLT0hNU0RGVy4u&web=1&wdLOR=c5C808896-50FB-4043-B96F-70E43C700999, trước Thứ Năm, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Thông tin chương trình 

 

 

Số lượt truy cập

9707622
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
8242
98931
162788
2023-06-10

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064