Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

THÔNG TIN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THÁI LAN

 

Học bổng của Bộ Giáo dục, khoa học, nghiên cứu và đổi mới (MHESI)

Số lượng: 139 ứng viên cho các bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học của Thái Lan

Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối trước thứ sáu ngày 15/3/2024

 

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064