Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Học bổng Chevening bậc Thạc sỹ của Chính phủ Anh cho năm học 2023/2024 đã chính thức mở

Đây là chương trình hướng đến các cá nhân có năng lực chuyên môn, có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

 
 
 
 

 

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064