Khoa Nông nghiệp
 

BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

Bộ môn Bảo vệ Thực vật xin gửi đến các bạn thông tin học bổng sau đại học (Master, Ph.D.) của Đại học Nagaoka, Nhật Bản.

Hạn chót nộp hồ sơ 30/9/2021.

Chi tiết: https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Course Guide of SDG-P(PDF:18KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Graduate Program Guide (Academic Year 2021)(PDF:6,666KB)

新規ウインドウで開きます。Student written Research Laboratory Guidebook 2021

Important Notice

・Deadline for Application for Academic Year 2022: September 30, 2021
(Application documents must arrive in NUT by September 30, 2021)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Reorganization of Master's Program in the Graduate School of Engineering (Advance Notice)(PDF:202KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Reorganization of Doctoral Program in the Graduate School of Engineering (Advance Notice)(PDF:229KB)

Application

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application for Academic Year 2022(PDF:429KB)

Master's Program

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2022 Application Procedure for Admission to SDG Professional Course(PDF:1,189KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2022 Outline of Master’s Program(PDF:236KB)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Faculty Profiles and Activities at Nagaoka University of Technology(Outbound Link)

Application Forms:

 1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application Form (Form A)(Word:58KB)
 2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Field of Study and Research Plan (Form B)(Word:39KB)
 3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Certificate of Health (Form C)(Word:44KB)
 4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Recommendation Letter (Form D (I))(Word:41KB)
 5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Recommendation Letter (Form D (II))(Word:41KB)
 6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Transcript Request for Undergraduate Programs (Form E)(Word:47KB)
 7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application Form for SDG Professional Course Scholarship at Nagaoka University of Technology(Word:30KB)
 8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Check Sheet(Word:31KB)

Doctoral Program

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2022 Application Procedure for Admission to SDG Professional Course(PDF:1,174KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2022 Outline of Doctoral Program(PDF:216KB)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Faculty Profiles and Activities at Nagaoka University of Technology(Outbound Link)

Application Forms:

 1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application Form (Form A)(Word:58KB)
 2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Field of Study and Research Plan (Form B)(Word:35KB)
 3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Certificate of Health (Form C)(Word:44KB)
 4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Recommendation Letter (Form D (I))(Word:40KB)
 5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Recommendation Letter (Form D (II))(Word:40KB)
 6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Transcript Request for Undergraduate Programs (Form E (I))(Word:46KB)
 7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Transcript Request for Graduate Programs (Form E (II))(Word:46KB)
 8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application Form for SDG Professional Course Scholarship at Nagaoka University of Technology(Word:29KB)
 9. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Check Sheet(Word:30KB)

 

 

 

Bộ môn Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Khoa Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064