Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức buổi họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Tên luận án: Nghiên cứu bệnh thán thư trên thanh long và biện pháp quản lý tổng hợp”.

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật,           Mã ngành: 62620112

Nghiên cứu sinh thực hiện: Đặng Thị Kim Uyên, Khóa 2015 đợt 2  .

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2) Nhà điều hành, Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: TS. Hồ Giản Đồ, Trường Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Số điện thoại: 0915996119, Email: hgdo@ctu.edu.vn, hoặc văn phòng khoa Sau đại học, Trường Đại học Cần Thơ, Nhà điều hành, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, số điện thoại: 0292 3734401, Email:ksdh@ctu.edu.vn

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064