Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

THÔNG BÁO

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Tên luận án: "Nghiên cứu sử dụng thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh thối hạt trên lúa do vi khuẩn Burkholderia glumae "

Chuyên ngành:                       Bảo vệ Thực Vật

Mã số ngành:                          62 62 01 12

Nghiên cứu sinh thực hiện:   Đoàn Thị Kiều Tiên

Người hướng dẫn chính:       PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Trường Đại học Cần Thơ.

Người hướng dẫn phụ:          PGS.TS. Trần Thị  Thu Thủy, Hội bệnh hại thực vật Việt Nam.

Thời gian:                               8 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm:                                 Phòng họp 3, Nhà Điều hành - Trường Đại học Cần Thơ,

Khu 2, đường 3 tháng 2, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

          Mọi chi tiết có liên quan xin vui lòng liên hệ:

              ThS. Nguyễn Hữu Giao Tiên, Khoa Sau đại học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà Điều hành, Khu 2 Trường Đại học CầnThơ, Số điện thoại: 0907 289 008, Email: nhgtien@ctu.edu.vn

              Tham khảo luận án tại địa điểm tổ chức đánh giá luận án của nghiên cứu sinh hoặc tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064