Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Thay mặt Khoa Sau Đại học, Bộ môn Bảo vệ Thực vật xin gửi đến các bạn thông báo về lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Đinh Thị Chi, ngành Bảo vệ Thực vật, Khoá 2015.

Tên luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu pheromone giới tính và kairomone trong quản lý tổng hợp sâu tơ, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera Plutellidae) hại rau cải”

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật                             Mã ngành: 62620112

Nghiên cứu sinh thực hiện: Đinh Thị Chi            Khóa: 2015   đợt 1.

Người hướng dẫn chính: PGs.Ts. Lê Văn Vàng, Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2) Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064