Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên hệ chính quy được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021-2022 (gọi tắt là Quy chế học vụ) được công bố công khai tại website "Văn bản" của Trường với link như sau: 
 
 
Quy chế học vụ này được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT; áp dụng không chỉ cho khóa tuyển sinh từ năm 2021 (Khóa 47 trở về sau) mà còn cho khóa tuyển sinh năm 2020 về trước (Khóa 46 trở về trước) cho các tất cả đối tượng sinh viên hệ chính quy (chính quy; học cùng lúc hai chương trình; bằng đại học thứ hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy).

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064