Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp Đợt 3, lần 2, năm 2022

SV có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 3, lần 2 cần lưu ý:

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp thì sẽ thực hiện đăng ký trên hệ thống quản lý (https://htql.ctu.edu.vn/) từ 12/9-22/9/2022 (nếu SV đợi nhập điểm miễn, điểm i nếu có để xét tốt nghiệp đợt này thì nên đăng ký theo thông báo. SV không đăng ký xét dù đủ điều kiện vẫn không được xét).

- SV có nhu cầu nộp chứng chỉ (Anh văn, Tin học,...) để tốt nghiệp thì nộp cho Khoa/Viện từ đến hết ngày 22/9/2022 (các trường hợp nộp trễ sẽ không được xét đợt 3, lần 2). Điểm của SV (điểm miễn, điểm i) Phòng Đào tạo sẽ cập nhật vào hệ thống chậm nhất đến 30/9/2022.

- Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp từ ngày 27/9-05/10/2022.

- SV cần thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo trên website Phòng Đào tạo hoặc tại nhóm PĐTĐHCT hoặc email về thông tin tốt nghiệp.

- Các thông tin liên quan đến công tác xét tốt nghiệp vui lòng liên hệ: Huỳnh Văn Tú, email: vantu@ctu.edu.vn để được giải đáp./.

Thông tin chi tiết: https://daa.ctu.edu.vn/dao-tao/thong-tin-tot-nghiep/292-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-3-lan-2-nam-2022

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064