LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS. Trần Thị Thảo

Họ tên: TS. Trần Thị Thảo

MSCB: 008575

Ngày sinh: 1970

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: ttthaoty@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0987.774878

Lĩnh vực chuyên môn: Cán bộ điều trị tại Bệnh xá thú y

Nghiên cứu khoa học:

Các đề tài đã chủ trì và tham gia

- Năm 2007 -2008: Chẩn đoán và điều trị các bệnh trên hệ tiết niệu của chó đến điều trị tại bệnh xá thú y ĐHCT

- Năm 2009: Chẩn đoán và điều trị bệnh Care trên chó tại Bệnh xá thú y, Trường Đại học Cần Thơ.

- Năm 2012: Xây dựng phác đồ điều trị một số bệnh gan của chó

- Năm 2015-2016: Xây dựng phác đồ điều trị bệnh tiểu đường trên chó

Bài báo khoa học

Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Mai, Nguyễn Quốc Việt (2013), Khảo sát tỷ bệnh do parvovirus trên chó dưới 6 tháng tuổi ở thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học ĐHCT, 28b -2013. P15-20.

Trần Thị Thảo, Nguyễn Dương Bảo, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích (2014), Xây dựng phác đồ điều trị bệnh viêm gan chó, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y (số 3-2014) p62-65.

Trần Ngọc Bich, Lê Thị Phương Đông, Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Yến Mai, Trương Phúc Vình, Trần Thị Thảo(2014), Đặc điểm dịch tễ học của bệnh trên hệ tiết niệu của chó tại TP. Cần thơ, Tạp chí Khoa học ĐHCT, số chuyên đề (Nông nghiệp 2014). P122-127.

Trần Thị Thảo, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Dương Bảo, Nguyễn Hoàng Linh (2014), Bước đầu nghiên cứu bệnh tiểu đường trên chó tại tỉnh đồng Tháp và Tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Khoa học ĐHCT, số chuyên đề (Nông nghiệp 2014): 133-137.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434