LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS Nguyễn Thu Tâm

Họ tên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

MSCB: 002251

Ngày sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Giảng viên

Email: nttamty@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0918.150991

Lĩnh vực chuyên môn: Vi sinh thú y

Nghiên cứu khoa học:

Các đề tài đã chủ trì và tham gia

- 2007-2008: Chủ trì đề tài trường  “Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella typimurium và Salmonella enteritidis trên thịt gà tại một số chợ thuộc thành phố Cần Thơ”.

- 2010-2011: Chủ trì đề tài cấp trường “Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên vịt còi cọc tại Cần Thơ”.

- 2009-2011: Chủ trì đề tài cấp bộ “Khảo sát sự lưu hành của virú LMLM ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Bài báo khoa học

Nguyễn Thu Tâm, 2012. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Actinobacillus pleuropnemoniae trên phổi heo và tính nhạy cảm của vi khuẩn. CAAB 2012. 1. 323.

Nguyễn Thu Tâm, 2012. Định lượng vi khuẩn E. coli và xác đỊnh tỷ lệ các chủng E. coli K88, K99, 987P. CAAB 2012. 1. 330

Nguyễn Thu Tâm2012. Khảo sát một số bệnh tích trên vịt còi cọc và phân lập vi khuẩn E. coli . CAAB 2012. 1. 339.

Nguyễn Thu Tâm, Đặng Ngọc Lễ. 2014. Khảo sát triệu chứng bệnh tích của chuột bạch khi tiêm dịch bệnh phẩm dịch ruột từ vịt chạy đồng nghi trúng độc botulin. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp. 107-110.

Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Phúc Khánh, Phan Thị Hồng Nhung. 2014. Tình hình nhiễm vi khuẩn Vibrio spp. trên tôm bạc (penaeus merguiensis), tôm sú (penaeus monodon), tôm rảo đất (metapenaeus ensis) tại một số chợ thuộc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp. 111-115

Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thu Tâm2014. Bệnh tích đại thể ở vịt được mổ khám tại lò mổ gia cầm thành phố Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp. 96-99.

Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thu Tâm2014. Khảo sát những bất thường trên đường sinh dục heo cái được giết mổ tại lò mổ thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp. 170-172

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434