LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS Nguyễn Hồ Bảo Trân

Họ tên: ThS. Nguyễn Hồ Bảo Trân

MSCB: 009521

Ngày sinh: 1987

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Giảng viên

Email: nhbtran@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0947.513687

Lĩnh vực chuyên môn: Ký sinh trùng; Sinh học phân tử

Nghiên cứu khoa học:

Bài báo khoa học

Doublet B, Praud K, Tran Nguyen-Ho-Bao, Argudín MA, Bertrand S, Butaye P, Cloeckaert A.,  (2014). Extended-spectrum  β-lactamase-  and  AmpC  β-lactamase-producing D-tartrate-positive  Salmonella enterica serovar  Paratyphi  B  from  broilers  and  human  patients  in  Belgium,  2008–2010.  Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 69 (5)/ 1257-1264

Nguyen Huu Hung, Nguyen Ho Bao Tran (2012). Study on liver fluke in cattle and the treatment efficacy of some drugs in some provinces in Mekong delta. Proceedings the 1st International conference on Animal production and environment, ,Agricultural publishing House, Ho Chi Minh city-2012.

Nguyen Huu Hung, Nguyen Ho Bao Tran (2012). A survey on roudworms infested dogs and the treatment efficacy of some dewormes in Can tho city. Proceedings the 1st International conference on  Animal production and environment, ,Agricultural publishing House, Ho Chi Minh city-2012.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Lữ Ngọc Thảo (2015) Bước đầu ứng dụng kỹ thuật PCR-RFLP trong định danh các loài giun móc trên chó.  Tham gia báo cáo trong hội nghị Chăn Nuôi Thú Y Toàn Quốc.

Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2015). Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng và chỉ tiêu sinh lý máu trên gà ở quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học- Đại Học Cần Thơ số 36: 1-5

Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2015) Đặc điểm hình thái và phân tử của sán lá gan lớn trên bò tại tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu hội nghị Chăn Nuôi Thú Y Toàn quốc.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014). Tình nhiễm giun sán ký sinh trên gà thả vườn tại tỉnh Bến Tre và hiệu quả tẩy trừ. Tạp chí khoa học- Đại học Cần Thơ (22): 84-88.

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Trần Quỳnh Như (2014). Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên bò ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên- An Giang và thử nghiệm thuốc điều trị. Tạp chí khoa học- Đại học Cần Thơ (22): 79-83

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Cao Thanh Hoàn (2014) Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên vịt thịt và thủ nghiệm điều trị tạo một số cơ sở tại 2 tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp. Tạp chí khoa học- Đại học Cần Thơ (22)

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn Diên (2014) Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên  lươn đồng   (Monopterus albus) tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y tập XXI (6): 82-87

Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014) Nghiên cứu bước đầu về giun sán ký sinh trên cóc (Bufo melanstictus) và ếch (Rana Rugulosa) tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y tập XXI (7): 54-59

Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng (2014). Thành phần các loài ốc nước ngọt –ký chủ trung gian các các loài sán lá ký sinh ở vật nuôi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tạp chí khoa học- Đại học Cần Thơ (22): 8-12

Nguyễn Hữu Hưng, Lê Trung Hoàn, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2012). Khảo sát tình hình nhiễm giun tròn trên chó và hiệu quả của thuốc tẩy giun tại Cần Thơ. Kỷ yếu APE tại trường Đại Học Cần Thơ.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2012).  Khảo sát tình hình nhiễm sán dây trên chó và hiệu quả chế phẩm thuốc tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị Phát triển Nông nghiệp bền vững (CAAB)- Đại học Cần Thơ

Nguyễn Hữu Hưng, Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2010). Bước đầu nghiên cứu tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà thịt tại Tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ. Hội nghị Phát triển Nông Nghiệp và Biến đổi khí hậu.

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2010). Bước đầu điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà nuôi thả vườn tại Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ, ISSN 1859-025X

Nguyễn Hữu Hưng, Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009). Khảo sát tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại một số huyện tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật Thú Y, tập XVI (6): 51-55

Nguyễn Hữu Hưng, Hoàng Thế Huy, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009). Tình hình bệnh cầu trùng heo tại tỉnh Trà Vinh và thí nghiệm một số thuốc điều trị. Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333

Nguyễn Hữu Hưng, Hoàng Thế Huy, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009) Khảo sát tình nhiễm  cầu trùng trên heo tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm một số thuốc đều trị cầu trùng.  Tạp chí Khoa học (11): 109-117

Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Thị Mỹ An, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2009). Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng thỏ tại TP. Cần Thơ -Sóc trăng và thử nghiệm một số thuốc điều trị bệnh cầu trùng thỏ. Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ, ISSN 1859-2333.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434