LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS Huỳnh Ngọc Trang

Họ tên: ThS. Huỳnh Ngọc Trang

MSCB: 008844

Ngày sinh: 1979

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Giảng viên

Email: hntrang@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0983.696434

Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý bệnh thú y

Nghiên cứu khoa học:

Các đề tài đã chủ trì và tham gia

- 2014-2015: chủ trì đề tài cấp Trường “Nghiên cứu tác dụng của vitamin E lên đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Newcastle trên giống gà thả vườn tại thành phố Cần Thơ.

Bài báo khoa học

Huỳnh Ngọc Trang, Trần Ngọc Bích, Trương Hùng Cường (2015) “Khảo sát khả năng đáp ứng kháng thể của gà Tàu Vàng đối với vaccine phòng bệnh Gumboro”, Kỷ yếu hội nghị chăn nuôi toàn quốc năm 2015.

Hồ Thị Việt Thu, Lưu Lệ Loan, Huỳnh Ngọc Trang, Dư Vũ Khánh, Bùi Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Văn An, Nguyễn Trí Nhân, Trần Đình Từ (2006), “Thành phần loài muỗi véctơ truyền virút viêm não Nhật Bản và ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến mật độ muỗi tại thành phố Cần Thơ”, Khoa học kỹ thuật thú y 13(3), tr. 60-66.

Hồ Thị Việt Thu, Lê Thị Thu, Nguyễn Đa Phúc, Trần Đình Từ, Huỳnh Ngọc Trang (2006), “Tình hình nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản trên heo nái tại một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long”, Khoa học kỹ thuật thú y 13(4), tr. 73-77.

Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Phương Loan, Huỳnh Thị Phương Thảo, Huỳnh Ngọc Trang, Nguyễn Văn An, Trần Đình Từ (2006), “Phân lập virut viêm não Nhật Bản từ muỗi thu thập tại TP. Cần Thơ”, Khoa học kỹ thuật thú y 13(5), tr. 19-23.

Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Kim Loan, Huỳnh Ngọc Trang, Trần Đình Từ (2007) “Khảo sát tính chất mùa bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) trên heo  tại thành phố Cần Thơ”,  Khoa học kỹ thuật thú y 14(3), tr.14-19.

Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Ngọc Trang, Trần Thị Hoàng Oanh, Trần Đình Từ, Châu Bá Lộc (2007), “Khảo sát tỷ lệ lưu hành kháng thể viêm não Nhật Bản trên một số loài động vật nuôi và hoang dã ở Cần Thơ”,  Khoa học kỹ thuật thú y 14(3), tr.10-13.

Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Kim loan, Huỳnh Ngọc Trang, Trần Đình Từ (2008), “Chẩn đoán bệnh viêm não Nhật Bản trong hội chứng rối loạn sinh sản trên heo”,  Khoa học kỹ thuật thú y 15(1), tr.5-12.

Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Kim Loan, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Ngọc Trang, Trần Đình Từ (2008), “Ứng dụng kỹ thuật Mac-ELISA để xác định tỷ lệ mới nhiễm virut viêm não Nhật Bản trên heo tại thành phố Cần Thơ”, Khoa học kỹ thuật thú y 15(1), tr.12-18.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434