LÝ LỊCH KHOA HỌC

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai

Họ tên: PGS.TS. Lý Thị Liên Khai

MSCB: 000386

Ngày sinh: 1961

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: ltlkhai@ctu.edu.vn

Số điện thoại: 0908.139293

Lĩnh vực chuyên môn: Độc chất học, Kiểm nghiệm sản phẩm động vật

Nghiên cứu khoa học

Các lãnh vực và đề tài khoa học đã nghiên cứu chủ yếu

- Nghiên cứu xác định nguyên nhân, yếu tố độc lực của vi khuẩn gây bệnh trên gia súc, gia cầm và sự đề kháng của vi khuẩn đối với kháng sinh.

- Nghiên cứu các vi sinh vật gây bệnh trên gia súc gia cầm, đặc biệt các vi khuẩn, virút gây bệnh trên động vật có thể truyền lây sang người - xác định nguồn lây truyền bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn Salmonella từ động vật sang người. Cụ thể các đề tài đã nghiên cứu:

+   Chuẩn đoán bệnh viêm phổi–viêm màng phổi ở heo do vi khuẩn Actinobacillus spp. gây ra tại một số tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+   Xác định nguồn lây truyền bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn Salmonella từ động vật sang người ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+   Phân lập và kiểm tra tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh viêm vú trên đàn bò sữa nuôi tập trung tại Thành phố Cần Thơ.

+   Khảo sát sự lưu hành của vi khuẩn Leptospira trên đàn bò sữa, chó và chuột tại trại chăn nuôi bò sữa thuộc Nông trường Sông Hậu.

+   Phân lập vi khuẩn Enterohemorrhagic Escherichia coli O157 trên bò thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+   Chẩn đoán xác định bệnh phù thũng do vi khuẩn Escherichia coli gây ra trên heo.

+   Phân lập vi khuẩn Salmonella từ môi trường và gia súc ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+   Khảo sát sự lưu hành và bước đầu giải trình tự gene của virus cúm gia cầm subtype H5N1 tại tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng.

- Quản lý dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe cộng đồng

+   Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đặc tính gây bệnh cho gia súc gia cầm và sự biến đổi của vi sinh vật trong hiện trạng khí hậu biến đổi ở ĐBSCL, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm A subtype H5N1.

+   Xác định các nguồn vi sinh vật gây bệnh từ động vật có thể truyền lây sang người

- Sự phát triển Chăn nuôi bền vững

+   Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng và trị bệnh cho gia súc, giúp giảm sự ô nhiễm môi trường.

+   Vệ sinh an toàn súc sản phẩm, đặc biệt các bệnh từ động vật lây sang người, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bài báo khoa học

Lý Thị Liên Khai. Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli, Proteus và Salmonella phân lập từ chó bệnh tiêu chảy ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, chuyên đề Thú y thú nhỏ:12 (4): 48 – 53, 2015. ISSN:1859 - 4751.

Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai và Nguyễn Thanh Lãm. Xác định sự hiện diện một số gene độc lực của các chủngEnterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) phân lập từ heo con tiêu chảy ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y:22 (1): 41 – 52, 2015. ISSN:1859 - 4751

Lý Thị Liên Khai. Khảo sát sự hiện diện của một số vi khuẩn trong phân chó tiêu chảy ở   thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Chuyên đề Thú y-Thú nhỏ.  21(4):29-37, 2014. ISSN 1859-4751.

Nguyễn Văn Biện, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Chiếm.  Khảo sát một số đặc điểm ngoại hình của chó Phú Quốc. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Chuyên đề Thú y-Thú nhỏ, 21 (4):81-87, 2014.   ISSN 1859-4751.

Nguyen Thi Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai. Phân lập, định danh các chủng Enterotoxigenic E. coli (ETEC) gây bệnh tiêu chảy trên heo con ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, 21(6): 43-52. 2014.  ISSN 1859-4751.

Nguyễn Thị Hạnh Chi, Lý Thị Liên Khai và Hà Thanh Toàn. Sự phân bố các gene độc lực của các chủng vi khuẩnEnterotoxigenic Escherichia coli phân lập từ heo con bệnh tiêu chảy ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần thơ. Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ sinh học, 33: 68-77, 2014. ISSN 1859 -2333.

Lý Thị Liên Khai. Khảo sát chất lượng thịt heo về vấy nhiễm vi sinh vật tại hai cơ sở giết mổ gia súc ổ thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần thơ. Số chuyên đề:  Nông nghiệp, 2: 53-62, 2014. ISSN 1859 -2333.

Ly T. L. Khai and Hideki Hayashidani. Genetic analysis of Salmonella enterica Weltevreden isolated in the Mekong Delta, Vietnam. Proceedings 6th Asia pigs Veterinary society congress. Productive pigs-satisfied customers.  OR9. Agricultural Publishing house. Ho Chi Minh City - 2013.  ISBN: 978-604-60-0645-9.

Nguyen T. H. Chi and Ly T. L. Khai 2013. Distribution of virulent genes of enterotoxigenic Escherichia coli strains from diarrheal piglets in the Mekong Delta, Vietnam. Proceedings 6th Asia pigs Veterinary society congress. Productive pigs- satisfied customers, OR44.  Agricultural Publishing house. Ho Chi Minh city-2013.  ISBN: 978-604-60-0645-9.

Ly Thi Lien Khai and Nguyen Van Hao. Prevalence of Salmonella from pork at slaughterhouse on Can Tho city Proceedings The 2nd international conference on Food science and technology. Food safety &food quality in Southeast Asia challenges for the next decade . 208-213, 2013.. ISBN:978-604-919-030-8.

Ly Thi Lien Khai, Le Thi Hai Yen, Ha Thanh Toan. Determination of bacteria caused genital infection in postpartum sows and trial of treatments in some swine farms at An Giang province. Proceedings. The first international conference on Animal production and Environment, December 13-14: 433-440, 2012. Agricultural Publishing house. ISBN: 978-604-60-0055-6

Lý Thi Lien Khai, Ha Ho Ngoc Hieu, Nguyen Khanh Thuan and Hideki Hayashidani. The prevalence of Salmonella on lizard (Hemidactylus) in An Giang, Hau Giang and Soc Trang provinces. Proceedings. The first international conference on Animal production and Environment, December 13-14: 499-506, 2012. Agricultural Publishing house. ISBN: 978-604-60-0055-6.

Lý Thị Liên Khai. Điều tra tình hình nhiễm vi khuẩn Leptospira trên đàn bò sữa, chó và chuột tại công ty cổ phần thủy sản Sông Hậu. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ, 21b: 87-96, 2012. ISSN 1859 -2333.

Lý Thị Liên Khai và Huỳnh Trần Phúc Hậu. Khảo sát sự lưu hành của một số loài nấm gây bệnh trên lông da chó tại tỉnh Sóc Trăng và thử nghiệm thuốc điều trị.  Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ, 22c: 47-56, 2012. ISSN 1859 -2333.

Lý Thị Liên Khai và Võ Thị Cẩm Hằng. Khảo sát tình hình nhiễm ghép hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp với dịch tả heo tại các tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, 19(6): 29-39. 2012.  ISSN 1859-4751.

Lý Thị Liên Khai và Đỗ Thị Thu Lam. Bệnh đường sinh dục ở chó tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Chuyên đề Thú y-Thú nhỏ, 19(8): 17-27, 2012.  ISSN 1859-4751.

Lý Thị Liên Khai. Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn Escherichia coli K88, 99, 987P gây bệnh tiêu chảy trên heo con theo mẹ tại huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu hội nghị khoa học nông nghiệp CAAB 2012. Phát triển nông nghiệp bền vững. Khoa học Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, 268-274, 2012.  NXB Nông nghiệp. TP. Hồ Chí Minh-2012.

Dương Thị Thanh Thảo và Lý Thị Liên Khai. Khảo sát sự lưu hành và bước đầu giải trình tự gene của virus cúm gia cầm subtype H5N1 tại tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ, 20a:7-17, 2011. ISSN 1859 -2333

Nguyễn Nguyệt Trường và Lý Thị Liên Khai. Sự lưu hành của vi khuẩn Salmonella trên thằn lằn (Hemidactylus spp.) tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ, 20a:119-126, 2011. ISSN 1859 -2333.

Nguyễn Thị Thúy Ân và Lý Thị Liên Khai. Khảo sát sự biến đổi cảm quan, lý hóa và vi sinh vật trên thịt heo bày bán tại chợ và siêu thị. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông- Lâm- Ngư -Thủy sản toàn quốc lần thú năm. Tập I: Nông Nghiệp Chăn nuôi-Thú y: 428-437, 2011.

Phạm Thị Kim Duyên, Tống Trung Hiếu, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Phước Lợi, Nguyễn Hồng Mến và Lý Thị Liên Khai. Khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt heo tại lò mổ thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông- Lâm- Ngư -Thủy sản toàn quốc lần thú năm. Tập I: Nông Nghiệp Chăn nuôi-Thú y: 438-445, 2011.

Ly T.L.Khai, Tran T.T.D., Nguyên V. H. , Tran T.P., Iwata T., Taniguchi T.,  Ha T.T. and Hayashidani H. Isolation ofSalmonella from flies in the Mekong Delta, Vietnam. J.  Vet. Epidemiol.14 (1): 41-46, 2010.

Ly T.L.Khai, Duong T.T.T.,  Nguyen T.T.,  Tran T.P., Tran T.T.D.,  Aya Nakadai A.,  Iwata T.,  Ha T.T.,  T. and Hayashidani H.  Prevalence of Salmonella and Escherichia coli O157 from acute diarrheic children in the Mekong Delta, Vietnam. J.  Vet. Epidemiol. 14 (1): 55-61. 2010

Ly Thi Lien Khai and Vo Thanh Duy. A survey on borax abuse for fresh storage of animal-poultry meat, shrimp and sea fish at markets in Can tho. Proceedings. The first international conference on Food science and Technology Mekong River Delta-Vietnam, March 20-22, 2008, P 87-91. Agricultural Publishing house Ho Chi Minh city, 2010.

Lý Thị Liên Khai, Trần Thị Phận, Nguyễn Thị Chúc. Xác định nguồn lây truyền bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩnSalmonella từ động vật sang người ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  Tạp chí khoa học Đại học Cần thơ, 16b:69-79, 2010.

Lý Thị Liên Khai. Phân lập và xác định tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococcus aureus trong sữa và môi trường vắt sữa ở một số hộ chăn nuôi bò sữa thuộc TP. Cần thơ. Kỷ yếu hội nghị khoa học: Phát triển Nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu, 26/11/2010. Phần I: Nông học, Chăn nuôi Thú y. NXB Nông nghiệp. TP. Hồ Chí Minh-2010: 401-410, 2010.

Ly T.L. Khai,  Tran T.P., 1, Nguyen T.T.,  Iwata T., Hideki Kobayashi H.,  Okatani A.T.,  Taniguchi T., , Ha T.T. and Hideki Hayashidani. Prevalence of Escherichia coli O157 from cattle and foods in the Mekong Delta, Vietnam. J.  Vet. Epidemiol. 13(2):107-113, 2009. ISSN: 1343-2583

Tran Thi Phan, Ly Thi Lien Khai, Natsue Ogasawara,Nguyen Thu Tam, Alexandre Tomomitsu Okatani, Masato Akiba, and Hideki Hayashidani. Contamination of Salmonella in Retail Meats and Shrimps in Mekong Delta, Vietnam. Journal of Food Protection, Vol. 68, No. 5:1077-1080, 2005.

Tran T.P., Nguyen T.T., Ly T.L.Khai, Ogasawara N., Nakadai A., Iwata T., Kamada T. and Hayashidani H.: Prevalence ofSalmonella spp. in rice-field rats in the Mekong Delta, Vietnam. J.Vet. Epidemiol.9: 85-88, 2005.

Tran Thi Phan, Ly Thi Lien Khai, Natsue Ogasawara,Nguyen Thu Tam, Alexandre Tomomitsu Okatani, Masato Akiba, and Hideki Hayashidani. Prevalence of Salmonella spp. In Pigs, Chickens and Ducks in the Mekong Delta, Vietnam. J. Vet. Med. Sci. 66(8): 1011-1014, 2004.

Lý Thị Liên Khai, Hideki Kobayashi, Trần Thị Phận, Akemi Kamakawa, Seishi Yamasaki và Toshiaki Taniguchi. Sự lưu hành của vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên đàn heo thuộc tỉnh Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 118 – 123, 2003.

Lý Thị Liên Khai, Trần Thị Phận, Phạm Quốc Vương, Châu Bá Lộc, Hideki Kobayashi, Seshi Yamasaki và Toshiaki Taniguchi.  Phân lập, định danh và điều trị bệnh tiêu chảy cho heo con gây ra do Enterotoxigenic Escherichia coli K88, K99, 987 ở tình Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần thơ. Chuyên ngành Chăn nuôi Thú y, trang 124-129, 2003.

Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Dương Bảo, Châu Bá Lộc.  Phòng và trị bệnh tiêu chảy heo con gây ra do vi khuẩn đường ruột ở xã Tân Phú Thạnh, tình Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần thơ. Chuyên ngành Chăn nuôi Thú y: 130- 133, 2003.

Ly Thi Lien Khai,  Hideki Kobayashi, Tran Thi Phan, Tran Thi Thuy Duyen,  Nguyen Anh Tuan, Seshi Yamasaki và Toshiaki Taniguchi.  Diagnosis of Post-weaning diarrhea and Edema disease due to Colibacilli in pigs in The Mekong Delta, Vietnam. Proceedings of the Final workshop of JIRCAS Mekong Delta project. 224-230, 2003.

Ly Thi Lien Khai,  Tran Thi Phan, Tran Thi Thuy Duyen,  Hideki Hayashidani, Hideki Kobayashi, Truong Ngoc Điep, Seshi Yamasaki và Toshiaki Taniguchi. Isolation and Serotyping of Salmonella from Pork in Binh Minh District, Vinh Long Province.  Proceedings of the Final workshop of JIRCAS Mekong Delta project P. 243-248, 2003.

Hideki Kobayashi, Ly Thi Lien Khai, Tran Thi Phan, Seshi Yamasaki và Toshiaki Taniguchi.   Prevalence PathogenicEscherichia coli in a swine breeding environment in Cantho Province, Vietnam. Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ). Vol. 37, No. 1, P. 59-63, 2003.

Tran Thi Phan, Ly Thi Lien Khai,  Chau Ba Loc, Hideki Hayashidani, Toshiya Sameshima, Takeshi Watanabe, Toshiaki Taniguchi, Hideki Kobayashi, Hiroya Ito and Masato Akiba.  Isolation of Salmonella from Aquatic environment and Comparison with those of Animal origin in Tan Phu Thanh village, Mekong Delta, Vietnam. Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ). Vol. 37, No. 4,  P. 237-241, 2003.

Tran Thi Phan, Ly Thi Lien Khai, Nguyen Thu Tam, Hideki Hayashidani, and Masato Akiba.  Antimicrobial Susceptibility ofSalmonella serotypes isolated from domestic animals and water sources in Tan Phu Thanh village. Proceedings of the Final workshop of JIRCAS Mekong Delta project,  P. 249- 253, 2003.

Tran Thi Phan, Ly Thi Lien Khai, Hideki Hayashidani, Masato Akiba,  Takeshi Watanabe, Toshiaki Taniguchi, and Chau Ba Loc. A survey of Salmonella pollution in farms and water systems in the Mekong Delta. JIRCAS working report No. 26, P. 21-24, 2002.

Hideki Kobayashi, Ly Thi Lien Khai, Tran Thi Phan, Akemi Kamakawa, Seshi Yamasaki and Toshiaki Taniguchi. Genomic and serological characteristics of pathogenic Eschirichia coli from growing pigs in the Cantho province of Vietnam. Proceedings of the 2002 annual workshop of JIRCAS Mekong Delta project: 204-206, 2002.

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434