BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 872 071; Fax: +84 710 3 833 551
E-mail: btqhoa@ctu.edu.vn

Chức vụ

  • Thạc sĩ
  • Giảng viên 

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 1993, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch, 2000. 

Quá trình công tác

  • 1993 – 1997        Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ
  • 1998 – 2000        Du học lấy bằng Thạc sĩ.
  • 2001 – 2010        Giảng viên, trường Đại học Cần Thơ
  • 2010– hiện nay   Du học lấy bằng Tiến sĩ trường Thái Lan

Nghiên cứu   

  • Ảnh hưởng của màng Kitosan đến sự biến đổi về mật số vi khuẩn hiếu khí và khối lượng của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) trong quá trình cấp và trữ đông (Đề tài cấp Trường, chủ nhiệm, 2012).

Xuất bản Sách và Giáo Trình 

  • Thực tập Công nghệ thực phẩm (đồng tác giả, 2011). Nxb Đại học Cần Thơ.

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn