BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

Nguyen Cong Ha, Ph.D

Associate Professor

Laboratory of Food Biotechnology;

Head of Food Technology Department;

College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University;
Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam;

Tel: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: ncha@ctu.edu.vn

Education Background:
 • Bachelor Degree in Food Technology, Can Tho University, Viet Nam
 • Master Degree in Applied Biological Chemistry.
 • Doctor Degree in Applied Biological Chemistry/ Biotechnology

Lectures responsible:

 • Bioprocess engineering (Bachelor level)
 • Wine and Beer Making (Bachelor level)
 • Applied Statistics (Master level)
Research topics interesting:
 • Enzyme production and application of enzyme to improve food quality;
 • Protein hydrolysate from by - product of Catfish processing;
 • Isolation and selection of microorganisms producing food enzyme like naringinase for debittering pomelo juice;
 • Rice wine making using enzyme to improve sacharification and protein hydrolysis efficiency;
 • Functional compounds from germinated brown rice;
 • β-glucan from yeast using for food and feed;
 • Food safety: Antibiotic resistant bacteria like ESBL –  coli.

Most interesting publications:  

Li Ying Zhu, Cong Ha Nguyen, Tsutomu Sato and Michio Takeuchi; Analysis of secreted proteins during conidial germination of Aspergillus oryzae RIB40; Bioscience Biotechnology Biochemistry, 2004 68 (12).

Cong Ha Nguyen, Ryoji Tsurumizu, Tsutomu Sato, Michio Takeuchi; Taka-amylase A in the conidia of Aspergillus oryzae RIB40; Bioscience Biotechnology Biochemistry, 2005 69 (11) 2035-2041.

Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Sương, Nguyễn Công Hà; Ảnh hưởng của các tác nhân sát trùng đến sự giảm mật số vi sinh vật trên rau má (Centella asiatica); Tạp chí Khoa học, Đại hoc Cần Thơ, 2010, 15a, 83-91.

Hà Thị Thúy Vy, Trần Thị Hồng Chúc, Phan Nguyễn Trang, Nguyễn Công Hà; Ứng dụng enzyme thủy phân trong suốt quá trình đường hóa của qui trình lên men rượu vang nếp than; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 819-822.

Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu, Đinh Ngọc Thúy, Nguyễn Công Hà; Ảnh hưởng của quá trình thẩm thấu muối vào cá lóc phi lê trong suốt quá trình chế biến mắm cá Lóc phi lê; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 823-827.

Đặng Minh Hiền, Phạm Kim Như, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu sự biến đổi của chất đắng naringin trong suốt quá trình chế biến rượu vang bưởi; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 815-818. 

Lưu Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu đặc tính nấm mốc Aspergillus sinh tổng hợp enzyme naringinase trên môi trường rắn; Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững; Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2012, 1-9.

Phan Thị Thúy Giàu, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp  β-D- Glucosidase từ Aspergillus niger VL01; Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững; Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2012, 10-19.

Nguyễn Công Hà, Phạm Thị Hữu Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy; Khảo sát sự biến động của enzyme protease và protein hòa tan trong quá trình lên men mắm cá lóc phi lê; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, 51 (6A), 171-176; 

Nguyễn Công Hà, Trịnh Thị Anh Tâm, Trần Ngọc Điển, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Nguyễn Đoan Duy; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly dịch quả bằng enzyme đối với dâu Hạ Châu; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, 51 (6A), 177-182.

Phạm Thị Hữu Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà; Phân lập và khảo sát sự biến động về vi khuẩn ưa muôi, acid lactic trong quá trình lên men mắm cá lóc phi lê; Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, V2, 190-194.

Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Công Hà; Phân lập  nấm men tự nhiên trong quá trình lên men rượu vang quách; Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, V2, 143-147.

Bui Thanh Tinh and Nguyen Cong Ha; Study on the impact of naringinase for debitting naringin during the processing of pasteurized pomelo juice; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 348-355.

Vo Minh Thuan and Nguyen Cong Ha; Study on the hydrolysis of purple glutinous taro using hydrolysis enzymes; Proceeding, The 2ndInternational Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 546-553.

Nguyen Cong Ha and Tran Thi Thanh Thao; Study on pomelo alcohol fermentation using naringinase for debittering naringin compound; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 538-545.

Dinh Van Sang and Nguyen Cong Ha; The effects of salt solution to physical chemical properties of fish during the fermentation process of fermented fillet snakehead processing; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 530-537. 

Nguyen Cong Ha. Tran Thi Thu Suong, Nguyen Thi Be Ten; Study on the extraction, production and preservation of bromelain from pineapple peel; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 232-238. 

Tran Ngoc Dien and Nguyen Cong Ha; Study on the preservation of raw liquid naringinase that produced from Aspergillus niger VL1; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 356-363. 

Nguyễn Công Hà, Đặng Thị Mỹ Tiên, Lê Nguyễn Đoan Duy;  Nghiên cứu chế biến siro bưởi có cồn; Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ. 2014 số 33, 110-115.

 

Lê Nguyễn Đoan Duy, Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Công Hà; Khảo sát quá trình sinh tổng hợp protease từ Aspergillus oryzae trên môi trường bán rắn.; Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ. 2014 số 33, 104-109. 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn