BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

Nguyen Cong Ha, Ph.D

Associate Professor

Laboratory of Food Biotechnology;

Head of Food Technology Department;

College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University;
Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Viet Nam;

Tel: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: ncha@ctu.edu.vn

Education Background:
 • Bachelor Degree in Food Technology, Can Tho University, Viet Nam
 • Master Degree in Applied Biological Chemistry.
 • Doctor Degree in Applied Biological Chemistry/ Biotechnology

Lectures responsible:

 • Bioprocess engineering (Bachelor level)
 • Wine and Beer Making (Bachelor level)
 • Applied Statistics (Master level)
Research topics interesting:
 • Enzyme production and application of enzyme to improve food quality;
 • Protein hydrolysate from by - product of Catfish processing;
 • Isolation and selection of microorganisms producing food enzyme like naringinase for debittering pomelo juice;
 • Rice wine making using enzyme to improve sacharification and protein hydrolysis efficiency;
 • Functional compounds from germinated brown rice;
 • β-glucan from yeast using for food and feed;
 • Food safety: Antibiotic resistant bacteria like ESBL –  coli.

Most interesting publications:  

Li Ying Zhu, Cong Ha Nguyen, Tsutomu Sato and Michio Takeuchi; Analysis of secreted proteins during conidial germination of Aspergillus oryzae RIB40; Bioscience Biotechnology Biochemistry, 2004 68 (12).

Cong Ha Nguyen, Ryoji Tsurumizu, Tsutomu Sato, Michio Takeuchi; Taka-amylase A in the conidia of Aspergillus oryzae RIB40; Bioscience Biotechnology Biochemistry, 2005 69 (11) 2035-2041.

Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Sương, Nguyễn Công Hà; Ảnh hưởng của các tác nhân sát trùng đến sự giảm mật số vi sinh vật trên rau má (Centella asiatica); Tạp chí Khoa học, Đại hoc Cần Thơ, 2010, 15a, 83-91.

Hà Thị Thúy Vy, Trần Thị Hồng Chúc, Phan Nguyễn Trang, Nguyễn Công Hà; Ứng dụng enzyme thủy phân trong suốt quá trình đường hóa của qui trình lên men rượu vang nếp than; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 819-822.

Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu, Đinh Ngọc Thúy, Nguyễn Công Hà; Ảnh hưởng của quá trình thẩm thấu muối vào cá lóc phi lê trong suốt quá trình chế biến mắm cá Lóc phi lê; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 823-827.

Đặng Minh Hiền, Phạm Kim Như, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu sự biến đổi của chất đắng naringin trong suốt quá trình chế biến rượu vang bưởi; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Khu vực phía nam; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2010, 815-818. 

Lưu Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu đặc tính nấm mốc Aspergillus sinh tổng hợp enzyme naringinase trên môi trường rắn; Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững; Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2012, 1-9.

Phan Thị Thúy Giàu, Nguyễn Công Hà; Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp  β-D- Glucosidase từ Aspergillus niger VL01; Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Phát triển Nông nghiệp bền vững; Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2012, 10-19.

Nguyễn Công Hà, Phạm Thị Hữu Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy; Khảo sát sự biến động của enzyme protease và protein hòa tan trong quá trình lên men mắm cá lóc phi lê; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, 51 (6A), 171-176; 

Nguyễn Công Hà, Trịnh Thị Anh Tâm, Trần Ngọc Điển, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Nguyễn Đoan Duy; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly dịch quả bằng enzyme đối với dâu Hạ Châu; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, 51 (6A), 177-182.

Phạm Thị Hữu Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà; Phân lập và khảo sát sự biến động về vi khuẩn ưa muôi, acid lactic trong quá trình lên men mắm cá lóc phi lê; Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, V2, 190-194.

Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Công Hà; Phân lập  nấm men tự nhiên trong quá trình lên men rượu vang quách; Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, V2, 143-147.

Bui Thanh Tinh and Nguyen Cong Ha; Study on the impact of naringinase for debitting naringin during the processing of pasteurized pomelo juice; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 348-355.

Vo Minh Thuan and Nguyen Cong Ha; Study on the hydrolysis of purple glutinous taro using hydrolysis enzymes; Proceeding, The 2ndInternational Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 546-553.

Nguyen Cong Ha and Tran Thi Thanh Thao; Study on pomelo alcohol fermentation using naringinase for debittering naringin compound; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 538-545.

Dinh Van Sang and Nguyen Cong Ha; The effects of salt solution to physical chemical properties of fish during the fermentation process of fermented fillet snakehead processing; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 530-537. 

Nguyen Cong Ha. Tran Thi Thu Suong, Nguyen Thi Be Ten; Study on the extraction, production and preservation of bromelain from pineapple peel; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 232-238. 

Tran Ngoc Dien and Nguyen Cong Ha; Study on the preservation of raw liquid naringinase that produced from Aspergillus niger VL1; Proceeding, The 2nd International Mekongfood Conference. Cantho University Publishing House, 2013, 356-363. 

Nguyễn Công Hà, Đặng Thị Mỹ Tiên, Lê Nguyễn Đoan Duy;  Nghiên cứu chế biến siro bưởi có cồn; Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ. 2014 số 33, 110-115.

 

Lê Nguyễn Đoan Duy, Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Công Hà; Khảo sát quá trình sinh tổng hợp protease từ Aspergillus oryzae trên môi trường bán rắn.; Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ. 2014 số 33, 104-109. 

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

3847260
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4188
3652
11518
3806394
72343
86504
3847260

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ