BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu II, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Cơ quan: Phòng D.003

ĐT: +84 710 3 872 074; Fax: +84 710 3 833 551

E-mail: hkvan@ctu.edu.vn  

Chức vụ

      Giảng viên 

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 2008, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2012, K.U.Leuven, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

  • 12/2008 – 9/2010  Nghiên cứu viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ.
  • 10/2010 – 9/2012   Du học lấy bằng Thạc sĩ tại Trường Đại học Ghent và Trường Đại học Katholieke, Leuven, Vương Quốc Bỉ.
  • 10/2010 – 9/2015  Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ.
  • 9/2015 – hiện nay  Du học lấy bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Missouri, Columbia, Hoa Kỳ

Giảng dạy

  • Bảo quản chế biến nông-lâm-thủy sản (NN462)
  • Nước cấp và nước thải kỹ nghệ (NN167)

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ sau thu hoạch rau quả

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn