BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: ntmtuyen@ctu.edu.vn

Chức danh khoa học

Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Chế biến Thực phẩm, 2009, Trường Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2013, Đại học Ghent và Katholieke Universiteit Leuven, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

- 7/2009-9/2011: Nghiên cứu viên, Bộ môn CNTP, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

- 9/2011-7/2013: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Ghent và KULeuven, Vương Quốc Bỉ.

- 8/2013- nay: Giảng viên, Bộ môn CNTP, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ 

Giảng dạy 

- Dinh dưỡng người (NN207)

- Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm (NS339)

Hoạt động nghiên cứu khoa học

 

 1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng quy trình chế biến sản phẩm sữa gạo (Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm, 2014).
 2. Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ khóm Cầu Đúc-Hậu Giang và tận dụng phế liệu cho quá trình trích ly enzyme bromelin (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2013).
 3. Sản xuất rượu vang thốt nốt từ các giống men thuần chủng phân lập từ thốt nốt tự nhiên ở Huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Giang (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2012).
 4. Cải thiện năng suất, chất lượng cây khóm ở huyện Gò Quao - Biện pháp bảo quản chế biến sản phẩm sau thu hoạch (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2012).
 5. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng chôm chôm ứng với các điều kiện xử lý khác nhau sau thu hoạch tại Tỉnh Bến Tre (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2012).
 6. Ứng dụng phương pháp MAP (Modified Atmosphere Packaging) để bảo quản tươi và kéo dài thời gian tồn trữ trái cam mật, cam sành, cam xoàn, quýt đường và bưởi Năm Roi (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2011).
 7. Đánh giá chất lượng mía cây tỉnh Hậu Giang và giải pháp làm giảm tổn thất hàm lượng đường sau thu hoạch (Đề tài cấp Tỉnh, tham gia, 2010). 

Sách, giáo trình

 1. Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2015. Giáo trình Dinh Dưỡng Người. NXB Đại học Cần Thơ.
 2. Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2016. Bảo quản và chế biến một số loại nông sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Kết quả và ứng dụng. NXB Đại học Cần Thơ. 

Các công trình công bố trên tạp chí trong và ngoài nước

 1.  Palmero, P., Colle, I., Lemmens, L., Panozzo, A., Nguyen, T.T.M., Hendrickx, M. and Van Loey, A. 2016. Enzymatic cell wall degradation of high-pressure-homogenized tomato puree and its effecton lycopene bioaccessibility. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(1), pp.254-261.
 2. Nguyễn Minh Thủy, Đinh Công Dinh và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2015. Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính, hồi quy logistic và giản đồ yêu thích trong đánh giá cảm quan sản phẩm sữa gạo. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: Vol. 37 (2): trang 11-20.
 3. Nguyễn Minh Thủy, Đinh Công Dinh và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2015. Tối ưu hóa quá trình thủy phân tinh bột bằng enzyme amylase trong chế biến sữa gạo sử dụng mô hình phức hợp trung tâm và bề mặt đáp ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: Vol. 37 (2), trang 30-38. 
 4. Thuy N.M. and Tuyen N.T.M2015. Extraction of bioactive compounds and spore powder collection from Ganoderma lucidum. Can Tho University Journal of Science. Vol 1: 53-60.
 5. Tuyen N.T.M.and Thuy N.M. 2015. Effect of enzymatic treatments on lycopene in vitro bioaccessibility in high pressure homogenized tomato puree and chromoplast fraction. Can Tho University Journal of Science. 1: 61-68.  
 6. Nguyễn Minh Thủy, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Ái Thạch, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Phú Cường, Đinh Công Dinh,Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2014. Effect of processing conditions and gelling agents on the physico-chemical and sensory characteristics of jackfruit jam adding to yogurt. Journal of Science & Development, Vol. 12, No. 1: 78-88. ISSN 1859-0004.
 7. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh. 2014. Effects of yeast strains, pH and fermentation temperature on wine made from Rhodomyrtus tomentosa fruit (Mang den, Kon tum province). Journal of Science & Development, Vol. 12, No. 1: 89-97. ISSN 1859-0004.
 8. Nguyễn Thị Mỹ Tuyềnvà Nguyễn Minh Thủy. 2014. Ảnh hưởng của quá trình chế biến đến chất lượng bột gừng và xây dựng mô hình đường cong sấy. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Nông Nghiệp, Tập 1, trang 35-43. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 9. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Quế và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2013. Phân lập, tuyển chọn và định danh nấm men trong lên men rượu vang khóm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 25, trang 27 - 35. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 10. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Nếp, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh và Hồ Thanh Hương. 2013. Khảo sát ảnh hưởng của các thành phần bổ sung và điều kiện xử lý đến chất lượng nước khóm - chanh dây. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 27. Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, trang 48-55. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 11. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Quế, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường và Huỳnh Trần Toàn. 2013Lên men rượu vang khóm (Ananas comosus) cầu đúc (Hậu Giang) bằng nấm men phân lập và thuần chủngTạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 27. Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, trang 56 - 63. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 12. Nguyễn Minh Thủy, Châu Ngọc Mới, Nhan Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Đinh Công Dinh, Huỳnh Trần Toàn. 2013. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất rượu vang chuối. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vol. 51 (6A), 207-2012. ISSN 0866-708X. 
 13. Nguyễn Minh Thủy, Trần Hồng Quân, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Hồ Thanh Hương và Đinh Công Dinh. 2013. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý và tồn trữ đến chất lượng chôm chôm nhãn sau thu hoạch. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 28. Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, trang 36 - 43. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 14. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Dương Kim Thanh và Hồ Thanh Hương. 2013. Thay đổi đặc tính lý hóa học và cảm quan chôm chôm Java trong quá trình thuần thục và tồn trữ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 28. Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, trang 28 - 35. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 15. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Tố Như, Nhan Minh Trí, Đinh Công Dinh, Nguyễn Phú Cường, Hồ Thanh Hương và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2013. Ảnh hưởng của các điều kiện tiền xử lý đến chất lượng khóm sấy (Cầu Đúc–Hậu Giang). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 29. Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, trang 16-24. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 16. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyềnvà Mông Thị Hưng. 2012. Ảnh hưởng của nhiệt độ và bao bì đến khả năng tồn trữ trái chôm chôm nhãn (nghịch vụ) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 22 b, trang 311 – 321. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 17. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Hồng và Huỳnh Trần Toàn. 2012. Thay đổi các đặc tính lý hóa học và cảm quan của trái chôm chôm nhãn (Nepheliumlappaceum L.) trong quá trình thuần thục và tồn trữ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 23a, trang 118 - 128. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 18. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyềnvà Phạm Hữu Phước. 2011. Biện pháp làm trong và ổn định sản phẩm rượu vang khóm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 18b, trang 73–82. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.
 19. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Dương Kim Thanh, Lê Văn Boi, Lê Thanh Trường, Huỳnh Thị Chính và Phan Thanh Nhàn. 2011. Ảnh hưởng của mật số nấm men, chất khô hòa tan và pH của dịch lên men đến chất lượng rượu vang thốt nốt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 19 b, trang 209 – 218. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333.

 

Các công trình khoa học đã công bố tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

 

 1.  Nguyen Thi My Tuyenand Nguyen Minh Thuy. 2015. Insight into effect of cell wall components on lycopene in vitro bioaccessibility in tomato pulp. The 14th ASEAN Food Conference 2015: The bigger picture, June 24-26, Philippines, p. 16.  
 2. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Xuan Cuong and Nguyen Thi My Tuyen. 2015. Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from Vietnamese pickled vegetables and their application in yoghurt fermentation. The 14th ASEAN Food Conference 2015:The bigger picture, June 24-26, Philippines, p. 67 
 3. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường. 2015. Ảnh hưởng của bao màng sodium caseinate đến chất lượng trứng vịt muối trong quá trình tồn trữ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn Nuôi – Thú Y,28-29/04/2015, trang 790-797. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. ISBN 978-604-2019-6.
 4. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2015. Vai trò của thực phẩm chứa probiotic và prebiotic đối với sức khỏe. Hội thảo văn hóa ẩm thực – Khoa học Công nghệ Thực phẩm, Đà Nẵng, 11/12/2015.
 5. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Thi My Tuyen, Nguyen Phu Cuong. 2013. Quality changes of rambutan fruit by different temperatures and packaging systems. Mekongfood 2 Conference, Can Tho University, November 9-12, 2011, pp. 472-481.
 6. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Phu Cuong, Nguyen Thi My Tuyen2013. Physicochemical and sensorial value changes in “Nhan” rambutan (Nephelium Lappaceum L.) during ripening and storage. Mekongfood 2 Conference, Can Tho University, November 9-12, 2011, pp. 482-491.
 7. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Thanh, Bui Thi Thuy Ngan, Nguyen Thi My Tuyen.2013. Effect of collecting time and handling conditions on yeast isolation from palm juice. Mekongfood 2 Conference, Can Tho University, November 9-12, 2011, pp. 373-378.
 8. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Chi Linh, Nguyen Phu Cuong, Nguyen Thi My Tuyen2013. Physicochemical properties of the queen variety of pinapple fruit (Ananas comosus) cultivated in Go Quao, Kien Giang. Mekongfood 2 Conference, Can Tho University, November 9-12, 2011,  pp. 393-400.
 9. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Công Kha, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Cương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Hồ Thanh Hương. 2013. Phân lập và chọn lựa vi khuẩn sinh acid lactic từ các sản phẩm sữa chua ở Thành phố Cần Thơ. 2013. Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long2013, trang 77-84. NXB ĐHCT. 
 10. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Thi My Tuyen2013. Development of new food products from “Gac” (Momordica cochinchinensis) fruit. Mekongfood 2 Conference, Can Tho University, November 9-12, 2011, pp. 407-415.
 11. Nguyen Minh Thuy, Ly Nguyen Binh, Nguyen Ai Thach, Nhan Minh Tri, Ho Thanh Huong, Nguyen Phu Cuong, Dinh Cong Dinh,Nguyen Thi My Tuyen2013. Effect of processing conditions and gelling agents on the physico-chemical and sensory characteristics of Jackfruit jam adding to yogurt. VBFoodNet 2013 Conference, Hanoi University of Agriculture, November 11-13, 2013.  pp. 222-230.  
 12. Nguyen Phu Cuong, Duong Tu Lien, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Thanh, Nguyen Thi Nhiem, Dinh Cong Dinh, Nguyen Thi My Tuyen2013. Effects of yeast strains, pH and fermentation temperature on wine made from Rhodomyrtus tomentosafruit (Mang Den, Kon Tum Province).VBFoodNet 2013 Conference, Hanoi University of Agriculture, November 11-13, 2013.  pp. 89-98.  
 13. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Hồng Quân. 2012. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch và biện pháp tồn trữ đến chất lượng chôm chôm Java (Chợ Lách, Bến Tre). Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Chuyên đề Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm và Quản lý chuỗi giá trị, trang 92-103.
 14. Nguyễn Minh Thủy, Trần Hồng Quân, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Thị Thu Hồng. 2012. Tác động của các biện pháp xử lý và tồn trữ đến chất lượng trái chôm chôm nhãn (Chợ Lách, Bến Tre) sau thu hoạch. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững.Chuyên đề Công nghệ sau thu hoạch – Công nghệ thực phẩm và Quản lý chuỗi giá trị, trang 104-114.
 15. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Nếp, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh, Huỳnh Trần Toàn. 2012. Tác động của các thành phần bổ sung và điều kiện xử lý đến chất lượng sản phẩm nước khóm (Cầu Đúc, Hậu Giang) - chanh dây. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Chuyên đề Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm và Quản lý chuỗi giá trị, trang 115-125.
 16. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Quế, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Huỳnh Trần Toàn. 2012. Sử dụng nấm men phân lập và thuần chủng cho quá trình lên men rượu vang khóm (Cầu Đúc, Hậu Giang). Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững.Chuyên đề Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm và Quản lý chuỗi giá trị, trang 126-134.
 17. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường. 2010. Bảo quản cam mật bằng phương pháp MAP (Modified Atmosphere Packaging). Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 3-12.
 18. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Xuân Hồng, Trần Thị Thanh Nhi, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2010. Xây dựng mô hình tương quan giữa tính chất vật lý và thành phần hóa học của trái thanh long trong quá trình tăng trưởng và sau thu hoạch. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 13-23.
 19. Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Thanh Nhi và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2010. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng (thành phần hóa học) của trái thanh long trong quá trình tăng trưởng và sau thu hoạch. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 35-44.
 20. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2010. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng (tính chất vật lý) của trái thanh long trong quá trình tăng trưởng và sau thu hoạch. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 45-54
 21. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền2010. Thay đổi tính chất lý hóa học của khóm trồng ở Gò Quao, Kiên Giang trong quá trình phát triển. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 65-75
 22. Nguyễn Minh Thủy, Bùi Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường. 2010. Kết hợp biện pháp bao màng và cải biến khí quyển trong bao bì cho quá trình tồn trữ Bưởi Năm Roi. Kỷ yếu HNKH PT NN bền vững. Phần II. Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 76-84.

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1978026
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3921
3671
19624
1938940
60696
82746
1978026

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn