BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 831530 – ext 8309; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: nhanmtri@ctu.edu.vn

Chức vụ

 • Phó Giáo sư
 • Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng thí nghiệm An toàn thực phẩm và Phát triển sản phẩm mới

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ về Khoa học và Công nghệ thực phẩm, 2013. The University of Sydney, Australia.
 • Thạc sỹ Kỹ thuật Công nghệ sau thu hoạch và Bảo quản thực phẩm, 2001. Katholieke University Leuven, Belgium.
 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 1996. Đại học Cần Thơ.

Quá trình công tác

 • 6/1996 – 9/1999 Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 9/1999 – 7/2001 Du học lấy bằng Thạc sĩ tại ĐH Gent & KULeuven, Bỉ
 • 7/2001 – 3/2009 Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 3/2009 – 9/2012 Du học lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Sydney, Úc
 • 9/2012 – nay Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ

Quá trình tập huấn

 • Công nghệ chế biến các sản phẩm thịt giá rẻ cho xí nghiệp vừa và nhỏ. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Công ty VISSAN và Tổ chức Food Agriculture Organization, 1997
 • Công nghệ sau thu hoạch rau quả và Chế biến nhiệt, tại Katholieke University Leuven, Belgium, 1998
 • Phân tích nguy cơ trong chế biến thủy sản do Food Agriculture Organization và Bộ Thủy sản tổ chức, 2005.
 • “Integrated  Quality  Systems  (ISO  9000, ISO14001, GMP and HACCP), Development  for  Agri-Food  Processing Industries  of  ASEAN’s  Small,  Medium Enterprises” in Penang, Malaysia. 2004.
 • Soạn bài giảng và dạy Đảm bảo chất lượng thực phẩm thủy sản, do DANIDA Đan Mạch, United Nation University Iceland và Bộ Thủy sản tổ chức, 2004-2007.
 • “Mainstreaming Food safety Risk analysis” with participants from Cambodia, Laos,  Myanmar  and  Vietnam  at  Mekong Institute, Khon Kean University, Thailand, 2018

Giảng dạy

 • Vệ sinh ATTP và HACCP (Đại học)
 • Phát triển sản phẩm mới (Đại học)
 • Công nghệ chế biến lương thực (Đại học)
 • Công nghệ sau thu hoạch rau quả (Đại học)
 • Anh văn chuyên ngành công nghệ thực phẩm (Đại học)
 • Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm (Đại học)
 • Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (Đại học, Cao học)
 • Hệ thống thông gió và bảo quản thực phẩm (Cao học)
 • Food processing (International master)
 • Postharvest technology of cereals (International master)
 • Cereal science and technology (International master)

Nghiên cứu   

 • Nghiên cứu bảo quản và chế biến đa dạng các sản phẩm từ khoai lang Vĩnh Long (Đề tài của tỉnh Vĩnh Long, chủ nhiệm, 2015 - 2017)
 • Nghiên cứu qui trình công nghệ chế biến bánh tráng sữa khoai lang, (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2014)
 • Ảnh hưởng của giống và loại gạo (trắng trong & bạc bụng) đến tính chất gạo, bột gạo và tinh bột gạo (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2015)
 • Nghiên cứu chế biến các dạng mứt đông từ trái cây nhiệt đới phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long (bổ sung vào yaourt) (Hợp tác quốc tế, dự án VLIR - RIP, Belgium, tham gia, 2008 - 2011).
 • Nghiên cứu qui trình công nghệ chế biến nước hạt sen đóng chai, (Đề tài của tỉnh Đồng Tháp, tham gia, 2007-2009)
 • Nghiên cứu sản xuất thạch (jelly) trái cây - ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bền của vitamin C trong hệ thống mẫu và thực phẩm (Hợp tác quốc tế, Chương trình VLIR R2.3, tham gia, 2005 - 2007).

Xuất bản Sách và Giáo Trình 

 • Sách Basic Fish Technology and Food Safety, 2005. NXB United Nation University, Iceland.
 • Giáo trình Thực tập Chuyên ngành, 2011. NXB Đại học Cần Thơ.
 • Kỹ thuật sau thu hoạch, 2013. NXB Đại học Cần Thơ.
 • Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm, 2017.  NXB Đại học Cần Thơ.

Bài báo khoa học quốc tế

 1. Nhan Minh Tri and Les Copeland. 2017. Genotype and environment effects on the susceptibility of wheat starch to amylolysis. Starch/Stärke. 69
 2. Nhan Minh Tri and Les Copeland. 2015. Effect of variety and growing environment on pasting and thermal properties of wheat starch. Starch/Stärke. 1 –10
 3. Nhan Minh Tri and Les Copeland. 2015. Effects of genotype and growing locations on properties of wheat starch gels. International Journal of Food Science and Technology. 1945–1952
 4. Nhan Minh Tri and Les Copeland. 2014. Effects of growing environment on properties of starch from five Australian wheat varieties. Cereal chemistry journal.
 5. Bernaerts, K.; Gysemans, K.P.M.; Nhan Minh Tri. and Van Impe J.F. Optimal experiment design for cardinal values estimation: instructions for data
  collection. Journal of Food Microbiology, 100, 153-165. 2005
 6. Terefe, N. S.; Nhan Minh Tri; Van Loey, A.; Hendrickx, M. “Modelling the kinetics of enzyme catalyzed reactions in frozen systems: the pectin methylesterase catalysed de-methylation of pectin”, on Biotechnology progress 2004, 20, 480-490.

Bài báo khoa học trong nước

 1. Nhan Minh Trí, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Bảo Lộc. 2018. Ảnh hưởng của loại khoai lang đến quá trình lên men, thể tích rượu và chất lượng rượu chưng cất.  Tạp chí Đại học Cần Thơ, ISSN 1859-2333. (2): 203 - 211
 2. Nhan Minh Trí, Huỳnh Thi Hồng Nhung. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng carotenoid và tính chất hóa lý của bột khoai lang bí. 2017. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  ISSN 1859; 84-91
 3. Nhan Minh Trí, Trần Thị Thùy Trang và Phạm Văn Tâm. 2016. Ảnh hưởng của việc bổ sung khoai lang đến sự thay đổi quá trình làm lạnh và chất lượng bánh phồng tôm. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 190- 197
 4. Nhan Minh Trí, Đặng Trần Đoan Trang và Bùi Thị Thùy Nga. 2016. Ảnh hưởng thời gian thu hoạch và khối lượng củ đến thành phần dinh dưỡng của khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas L) ở Bình Tân, Vĩnh Long. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 198- 205
 5. Nhan Minh Trí . 2015. Các quá trình chế biến ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng sữa khoai lang. Tạp chí Đại học Cần Thơ. 38: 9-18.
 6. Nhan Minh Trí . 2015. Các biến đổi trong quá trình chế biến ảnh hưởng đến chất lượng bánh tráng sữa khoai lang tím. Tạp chí Đại học Cần Thơ. 39 : 29-35
 7. Nhan Minh Tri. 2014. Ảnh hưởng của giống và loại gạo (trắng trong và bạc bụng) đến tính chất gạo, bột và tinh bột gạo. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12: 178-184
 8. Nhan Minh Tri và Diệp Kim Quyên. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc, hàm lượng anthocyanin và vitamin C của kẹo dẻo dâu tây. Tạp chí Đại học Cần Thơ. 1: 50-60.
 9. Nhan Minh Trí. 2014. Mối tương quan giữa thành phần, tính chất hóa lý của bột, tinh bột và màng tinh bột của đậu xanh (Vigna radiate), củ ấu (Trapa bicornis L- Hydrocaryaceae), và củ khoai lang (Ipomoea batatas). Tạp chí Đại học Cần Thơ, 1: 44-49
 10. Nguyen Minh Thuy, Ly Nguyen Binh, Nguyen Ai Thach, Nhan Minh Tri, Ho Thanh Huong, Nguyen Phu Cuong, Dinh Cong Dinh, Nguyen Thi My Tuyen. 2014. Effect of processing conditions and gelling agents on the physico-chemical and sensory characteristics of jackfruit jam adding to yogurt. Journal of Science and Development. 1: 78-88
 11. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Tố Như, Nhan Minh Trí, Đinh Công Dinh, Nguyễn Phú Cường, Hồ Thanh Hương và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2013 Ảnh hưởng của các điều kiện tiền xử lý đến chất lượng khóm sấy (Cầu Đúc–Hậu Giang). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 29B. ISSN 1859-2333.
 12. Nguyễn Minh Thủy, Châu Ngọc Mới, Nhan Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Đinh Công Dinh, Huỳnh Trần Toàn. 2013. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất rượu vang chuối.Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. . 51. 6A. 207-212.
 13. Nhan Minh Tri, Les Copeland. ”Ảnh hưởng của giống và môi trường đến tính chất chức năng của tinh bột từ lúa mì”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN:1859-2333, số 26, pp: 150-155. 2013.
 14. Nhan Minh Tri, Les Copeland. 2013. Ảnh hưởng của giống và mội trường đến tính chất vật lý hóa học của tinh bột lúa mì. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 27B. ISSN 1859-2333

Tham dự hội thảo và proceeding quốc tế

 1. Nhan Minh Tri and Diem Kim Quyen. 2018. Effects of thermal processing on hardness, anthocyanin and vitamin C contents of strawberry fruit candy. International conference of Clean Agriculture and Sustainabitlity. Can Tho University, Viet Nam.
 2. Nhan Minh Tri and Huynh Thi Hong Nhung. 2018. Effect of drying temperatures on carotenoid content and physiochemical properties of red sweetpotato flour. International conference of Clean Agriculture and Sustainabitlity. Can Tho University, Viet Nam.
 3. Nhan Minh Tri and Pham Thi Nhu Ngoc. 2015. Effects of processing technology on quality of fish sausage processed from red crushed fish flesh. International symposium of Aquatic products processing - Cleaner production chain for Healthier Food. Can Tho University
 4. Nhan Minh Tri, Nguyen Minh Thuy, Phạm Thị Kim Quyên.  Optimization of Factors to Affect Syrup Production from Sim fruit for High Anthocyanin Concentration and good quality. International conference. VBFoodNet, Ha Noi.
 5. Nguyen Minh Thuy, Ly Nguyen Binh, Nguyen Ai Thach, Nhan Minh Tri, Ho Thanh Huong, Nguyen Phu Cuong, Dinh Công Dinh, Nguyen Thi My Tuyen. 2013. Effect of processing conditions and gelling agents on the physico-chemical and sensory characteristics of jackfruit jam adding to yogurt. Tạp chí: Proceeding of Development the Supply chain towards more healthy food. 12. 1. 222-229. International conference. VBFoodNet, Ha Noi.
 6. Nhan Minh Tri. 2013. Genotype and aging of rice affecting properties of starch and quality on starch films. Proceeding of Development the Supply chain towards more healthy food. 12. 1. 239-245. International conference. VBFoodNet, Ha Noi.
 7. Nhan Minh Tri, Nguyen Minh Thuy, Pham Thi Kim Quyen. 2013. Optimization of factors to affect syrup production from “Sim” fruit (Rhodomytus tomentosa) (Mang Den, Kon Tum) for high anthocyanin concentration. Proceeding of Development the Supply chain towards more healthy food. 12. 1. 231-238. International conference. VBFoodNet, Ha Noi.
 8. Les Copeland and Minh Tri Nhan. ”Genotype and environment influences on the amylolytic breakdown of wheat starch”. 2013. Abstract and Oral presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 26/Sep-02/Oct, Albuquerque New Mexico, USA
 9. Nguyen Minh Thuy, Tran Chi Nhan, Nhan Minh Tri, Nguyen Phu Cuong.  Factors affecting “Moscow roast” quality during processing. The 1st International Conference on Animal Production and Environment. pp.633-639. 2012.
 10. Nguyen Minh Thuy, Nhan Minh Tri, Ho Thanh Huong, Nguyen Phu Cuong. Effects of ingredients (cow’s fresh milk and skim milk powder, gelatin and fruit jam) on yoghurt quality. The 1st International Conference on Animal Production and Environment. pp.640-647. 2012.
 11. Nguyen Minh Thuy, Nhan Minh Tri, Nguyen Phu Cuong, Nguyen Duong Hong Lan. 2012. Effects of ingredients and processing factors on quality of Luncheon meat. The 1st International Conference on Animal Production and Environment, pp. 648-657.
 12. Tri Nhan Minh, L. Copeland. “Genotype and environmental effects on physical and chemical properties of wheat starch”. Presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 16-19th, October, Palm Springs, Los Angeles, USA. 2011
 13. Tri Nhan Minh, M., Wilkes, L. Copeland. “Genotype and environmental effects on wheat starch”. The poster presented in the Centenary Research Symposium on 4th, June at Faculty of Agriculture, Food and Natural Resources, The University of Sydney, NSW, Australia. 2010
 14. Tri Nhan Minh, S. Wang, M., Wilkes, L., Copeland. “Environmental effects during crop growth on properties of wheat starch”. Abstract, oral presentation and conference paper for the Australian Cereal Chemistry Conference on 19-23rd, September, Melbourne, Australia. 2010
 15. Tri Nhan Minh, S. Wang, M., Wilkes, L., Copeland. “Environmental effects during crop growth on properties of wheat grain starch”. Abstract and oral presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 24-27th, October, Georgia, USA. 2010
 16. Tri Nhan Minh, Thuy Nguyen Minh, Lien Duong Thi Phuong, Loc Nguyen Bao, Thanh Duong Kim, Ha Lam Thi Viet. Kinetics of thermal degradation ascorbic acid in fruit jelly during processing. The 3rd Mini-symposium on Valuable Fruit Trees, 11th March, and printed in Viet Nam Agriculture Journal, 443-453. 2008
 17. Tri Nhan Minh, V., Nguyen Thanh, and H., Nguyen Cong, H. Effects of pH, temperature, type and concentration of amylase on hydrolysis of red sticky rice, contributed abstract and poster presented at the 1st International Conference on food science and technology Mekong delta, Vietnam. 2008
 18. Tri Nhan Minh, V., Nguyen Thanh, and H., Nguyen Cong, H. (2008). Effects of pH and yeast varieties on fermentation of  enzymatically hydrolyzed starch and quality of red sticky rice wine, contributed abstract and poster presented at the 1st International Conference on food science and technology Mekong delta, Vietnam.
 19. K.Bernaerts, K. Gysemans, Tri Nhan Minh, J.F. Van Impe “Optimal experiment design for cardinal values estimation: instructions for data collection” at 4th Symposium Predictive Modelling in Food, Quimper France, 2003
 20. Terefe, N.S.; Minh Tri Nhan; Van Loey, A.; Hendrickx, M. “The applicability of  glass transition theory to the kinetics of enzyme catalyzed reactions in frozen systems”, at the 12th Congress of IUFoST in July 2003, in Chicago.
 21. Netsanet Shiferaw Terefe, Minh Tri Nhan, Mulugeta Admasu Delele, Joshua Armi, Ann Van Loey, Marc Hendrickx. “Kinetics of enzyme catalysed reactions in frozen model systems and glass transition theory”. The 9th PhD symposium on applied biological sciences, Communications in Applied Biological Sciences 2003, 68(3), 259 -262.
 22. Terefe, N. S.; Minh Tri Nhan; Van Loey, A. ; Hendrickx, M. “The activity of pectin methylesterase (PME) in frozen model systems as related to the glass transition temperature”. Posture presentation at “Eurocaft 2001: European Conference on Advanced Technology for Safe and High Quality Foods”. December 5-7, 2001, Berlin, Germany
 23. Bernaerts, Tri Nhan Minh and J.F. Van Impe “Critical Evaluation of a Nonlinear Model from Predictive Microbiology Using Sensitivity Analysis and Optimal Experimental Design”, at the Fourth International Symposium on Mathematical Modeling, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2003.
 24. Bernaerts, Tri Nhan Minh, V. Valdramidis, J Van Impe. "Modelling and Control of (Bio-) Chemical Reactors: Optimal Experimental Design in Predictive Microbiology". Poster presented at IPA/PAI/IAP-P5 Interuniversity Attraction Pole on Dynamical Systems and Control: Identification and Modeling, Study Day, Leuven, Belgium- May 15, 2002.
 25. Copeland, Tri Nhan Minh. “Genotype and environmental effects on functional properties of wheat starch”. Presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 16-19th, October, Palm Springs, Los Angeles, USA. 2011

Tham dự hội nghị trong nước

 1. Nhan Minh Trí, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Bảo Lộc. Ảnh hưởng của loại khoai lang đến quá trình lên men, thể tích rượu và chất lượng rượu chưng cất. Hội thảo Công nghê sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 2018.
 2. Nhan Minh Trí, Đặng Trần Đoan Trang và Bùi Thị Thùy Nga. Ảnh hưởng thời gian thu hoạch và khối lượng củ đến thành phần dinh dưỡng của khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas L) ở Bình Tân, Vĩnh Long.Phát triển nông nghiệp nông nghiệp sạch. 2016.
 3. Nhan Minh Tri, Les Copeland. ”Ảnh hưởng của giống và môi trường đến tính chất vật lý của tinh bột từ lúa mì”. Hội nghị Khoa học Nông nghiệp CAAB, Đại học Cần Thơ, pp:148-153. 2012.
 4. Nhan Minh Tri, Les Copeland. ”Ảnh hưởng của giống và môi trường đến tính chất chức năng của tinh bột từ lúa mì”. Hội nghị Khoa học Nông nghiệp CAAB, pp:142-147. 2012.
 5. Tri Nhan Minh, L. Copeland. “Genotype and environmental effects on physical and chemical properties of wheat starch”. Presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 16-19th, October, Palm Springs, Los Angeles, USA. 2011
 6. Copeland, Tri Nhan Minh. “Genotype and environmental effects on functional properties of wheat starch”. Presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 16-19th, October, Palm Springs, Los Angeles, USA. 2011
 7. Tri Nhan Minh, M., Wilkes, L. Copeland. “Genotype and environmental effects on wheat starch”. The poster presented in the Centenary Research Symposium on 4th, June at Faculty of Agriculture, Food and Natural Resources, The University of Sydney, NSW, Australia. 2010
 8. Tri Nhan Minh, S. Wang, M., Wilkes, L., Copeland. “Environmental effects during crop growth on properties of wheat starch”. Abstract, oral presentation and conference paper for the Australian Cereal Chemistry Conference on 19-23rd, September, Melbourne, Australia. 2010
 9. Tri Nhan Minh, S. Wang, M., Wilkes, L., Copeland. “Environmental effects during crop growth on properties of wheat grain starch”. Abstract and oral presented at the Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC) on 24-27th, October, Georgia, USA. 2010
 10. Tri Nhan Minh, Thuy Nguyen Minh, Lien Duong Thi Phuong, Loc Nguyen Bao, Thanh Duong Kim, Ha Lam Thi Viet. Kinetics of thermal degradation ascorbic acid in fruit jelly during processing. The 3rd Mini-symposium on Valuable Fruit Trees, 11th March, and printed in Viet Nam Agriculture Journal, 443-453. 2008
 11. Tri Nhan Minh, V., Nguyen Thanh, and H., Nguyen Cong, H. Effects of pH, temperature, type and concentration of amylase on hydrolysis of red sticky rice, contributed abstract and poster presented at the 1st International Conference on food science and technology Mekong delta, Vietnam. 2008
 12. Tri Nhan Minh, V., Nguyen Thanh, and H., Nguyen Cong, H. (2008). Effects of pH and yeast varieties on fermentation of  enzymatically hydrolyzed starch and quality of red sticky rice wine, contributed abstract and poster presented at the 1st International Conference on food science and technology Mekong delta, Vietnam. 
 13. Bernaerts, Tri Nhan Minh and J.F. Van Impe “Critical Evaluation of a Nonlinear Model from Predictive Microbiology Using Sensitivity Analysis and Optimal Experimental Design”, at the Fourth International Symposium on Mathematical Modeling, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2003.
 14. K.Bernaerts, K. Gysemans, Tri Nhan Minh, J.F. Van Impe “Optimal experiment design for cardinal values estimation: instructions for data collection” at 4th Symposium Predictive Modelling in Food, Quimper France, 2003
 15. Terefe, N.S.; Minh Tri Nhan; Van Loey, A.; Hendrickx, M. “The applicability of  glass transition theory to the kinetics of enzyme catalyzed reactions in frozen systems”, at the 12th Congress of IUFoST in July 2003, in Chicago.
 16. Netsanet Shiferaw Terefe, Minh Tri Nhan, Mulugeta Admasu Delele, Joshua
  Armi, Ann Van Loey, Marc Hendrickx. “Kinetics of enzyme catalysed reactions in frozen model systems and glass transition theory”. The 9th PhD symposium on applied biological sciences, Communications in Applied Biological Sciences 2003, 68(3), 259 -262.
 17. Bernaerts, Tri Nhan Minh, V. Valdramidis, J Van Impe. "Modelling and Control of (Bio-) Chemical Reactors: Optimal Experimental Design in Predictive Microbiology". Poster presented at IPA/PAI/IAP-P5 Interuniversity Attraction Pole on Dynamical Systems and Control: Identification and Modeling, Study Day, Leuven, Belgium- May 15, 2002.
 18. Terefe, N. S.; Minh Tri Nhan; Van Loey, A. ; Hendrickx, M. “The activity of pectin methylesterase (PME) in frozen model systems as related to the glass transition temperature”. Posture presentation at “Eurocaft 2001: European Conference on Advanced Technology for Safe and High Quality Foods”. December 5-7, 2001, Berlin, Germany.
 19. Nguyễn Minh Thủy, Nhan Minh Trí, Nguyễn Dương Hồng Lan, Phạm Trúc Vân. 1999. Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm đồ hộp thịt nghiền. Tuyển tập Công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
 20. Nguyễn Minh Thủy, Nhan Minh Trí, Trần Chí Nhân. 1999. Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm “thịt ba rọi dồn nhân xông khói”. Tuyển tập Công trình Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1978048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3943
3671
19646
1938940
60718
82746
1978048

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn