BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail:  pntrang@ctu.edu.vn

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Chế biến Thực phẩm, 2008, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2012, KULeuven, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

  • 9/2009 – 9/2010 Nghiên cứu viên, Trường Đại học Cần Thơ
  • 10/2010 – 10/2012 Du học lấy bằng Thạc sĩ tại ĐH Gent & KULeuven, Bỉ
  • 10/2012 – hiện nay Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ

Giảng dạy

  • Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa (đại học).

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn