BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 872 071; Fax: +84 710 3 833 551
E-mail: vtthanh@ctu.edu.vn

Chức vụ

 • Phó Giáo sư
 • Giảng viên chính
 • Phó trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Chế biến & Bảo quản thực phẩm, 1984, Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ Chế biến thực phẩm, 1998, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • Tiến sĩ Kỹ thuật các quá trình sinh học, 2008, KULeuven, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

 • 1984 – 2002        Giảng viên, Trường Đại học Cần Thơ
 • 2002 – 2008        Du học lấy bằng Tiến sĩ tại Vương quốc Bỉ
 • 2002 – 2013        Giảng viên chính, trường Đại học Cần Thơ
 • 2013 – hiện nay   Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

 Giảng dạy

 • Kỹ thuật thực phẩm 1 (đại học)
 • Tin học ứng dụng trong CNTP (đại học)
 • Hiện tượng truyền và động học phản ứng (cao học)
 • Máy và thiết bị sau thu hoạch (cao học)
 • Tính toán thông gió kho và các hệ thống phân phối (cao học)

Nghiên cứu   

 • Ứng dụng kỹ thuật mô hình hóa để kiểm soát đồng nhất nhiệt độ sản phẩm trong không gian 3 chiều của kho bảo quản thực phẩm(Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm, 2009-2011)
 • Đánh giá thấm nhiệt tại Cty Quốc thảo (Vĩnh Long) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2009)
 • Đánh giá thấm nhiệt tại Cty KIFOCAN (Kiên giang) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2010)
 • Đánh giá thấm nhiệt tại Cty Nước giải khát Cần Thơ (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2010)
 • Đánh giá thấm nhiệt tại Cty KIFOCAN (Kiên giang) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2013)
 • Đánh giá thấm nhiệt và xây dựng chế độ tiệt trùng tại Cty KHACANFOOD (Khánh Hoà) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2013)
 • Đánh giá thấm nhiệt và xây dựng chế độ tiệt trùng tại Cty Seaspimex (TP HCM) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2013)
 • Đánh giá thấm nhiệt tại Cty Mai Hoa (Vĩnh Long) (Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, 2013)

Xuất bản Sách và Giáo Trình   

 • Kỹ thuật thực phẩm 1, (2011). Nxb Đại học Cần Thơ
 • Giáo trình Tin học Ứng dụng trong Công Nghiệp Thực Phẩm (2012). Nxb Đại học Cần Thơ
 • Giáo trình Kỹ Thuật Thực Phẩm 2 (2013). Nxb Đại học Cần Thơ

Các công trình khoa học đã công bố   

 1. V T Thanh, E Vranken, D Berckmans. Data Based Mechanistic Modelling for Control of Three Dimensional Temperature Distribution in a Room Filled with Biological Products. 2008. Journal of Food Engineering. 86 (3). 422-432. 
 2. V T Thanh, E Vranken, A Van Brecht, D Berckmans  Data Based Mechanistic Modelling for Control of Three Dimensional Temperature Distribution in a Room Filled with Obstacles. 2007.Journal of Biosystems Engineering. 98(1). 54-65.
 3. V T Thanh, E Vranken, A Van Brecht, D Berckmans  Data Based Mechanistic Modelling for Control of Three Dimensional Temperature Distribution in a Room Filled with Obstacles. 2007.Journal of  Biosystems Engineering. 96(3), 345-360. (EurAgEng Outstanding Paper Award 2008)
 4. Xuan, L T H, Thanh V T Data Based Mechanistic Modeling for Control of Three Dimensional Temperature Distribution of Products during Pasteurization Process. 2010. The 5th International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technology (IFBT'10). 
 5. Lê Thị Hoa Xuân, Võ Tấn Thành.  Mô hình hoá điều khiển đồng nhất nhiệt độ sản phẩm trong không gian 3 chiều của thiết bị thanh trùng. 2011. 18b(7262-271). Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ. NXB ĐHCT. 
 6. Võ Tấn Thành. Khảo sát sự không đồng nhất của nhiệt độ trong không gian 3 chiều của thiết bị gia nhiệt và ảnh hưởng trên ảnh hưởng của sự không đồng nhất lên chỉ số thanh trùng (F-value) trong chế biến ham. 2010. 15a(75-85). Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ. NXB ĐHCT.  
 7. Tô Quang Trường,Võ Tấn Thành. 2011. Mô Hình Hóa Phỏng Đoán Nhiệt Độ Sản Phẩm Trong Quá trình Gia Nhiệt Thực Phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 49 (6A) 248-255. 
 8. Trần Hồng Tâm, Võ Tấn ThànhKhảo sát sự không đồng nhất của nhiệt độ sản phẩm trong không gian 3 chiều của kho bảo quản lạnh đông thực phẩm. 2011. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 49 (6A) 242-247.  
 9. Trần Hồng Tâm, Võ Tấn ThànhỨng dụng kỹ thuật mô hình hóa trong kiểm soát phân bố nhiệt độ của sản phẩm trong không gian 3 chiều của kho bảo quản lạnh đông. 2011. 20b (139-149). Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ. NXB ĐHCT.  

10.Tô Quang Trường, Phan Văn Thơm, Võ Tấn Thành. Mô hình hoá phỏng đoán nhiệt độ sản phẩm trực tuyến trong quá trình tiệt trùng thực phẩm. 2011. 23b (12-22). Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ. NXB ĐHCT. 

11.Lê Văn Tặng, Phan Văn Thơm, Võ Tấn Thành. Mô hình hoá phỏng đoán nhiệt độ sản phẩm trong quá trình thanh trùng đồ hộp dạng dung dịch có chứa các chất rắn. 2012. 23b (1-11). Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ. NXB ĐHCT. 

Giải thưởng

 • Bài báo xuất sắc do hiệp hội cơ khí Cộng đồng Châu Âu trao tặng (2008) - EurAgEng Outstanding Paper Award 2008.

 

Trang web cá nhân

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1978025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3920
3671
19623
1938940
60695
82746
1978025

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn