BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 872 071; Fax: +84 710 3 833 551
E-mail: vtson@ctu.edu.vn

Chức vụ

  • Thạc sĩ
  • Giảng viên chính

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Chế biến và Bảo quản thực phẩm, 1982, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, 1997

Quá trình công tác

  • 1982 – 2002        Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ
  • 2002 – 2006        Du học lấy bằng Tiến sĩ tại Bỉ
  • 2006 – 2012       Giảng viên chính, trường Đại học Cần Thơ
  • 2013 – hiện nay   Đang học lấy bằng Tiến sĩ tại trường Đại học Cần Thơ

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn