BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Phòng làm việc: D.211

E-mail: ttangoc@ctu.edu.vn hoặc ttangocctu@gmail.com

Tel: +84 710 3 833551; Fax: +84 710 3 833551

Chức vụ

 • Tiến sĩ
 • Giảng viên chính

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 2002, Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, 2006. Trường Đại học KULeuven & Ghent (IUPFOOD), Bỉ
 • Tiến sĩ Vi sinh vật Thực phẩm & Bảo quản Thực phẩm, 2015. Trường Đại học Ghent, Bỉ

Quá trình công tác

 • 9/2002 – 8/2004         Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 9/2004 – 7/2006         Du học lấy bằng Thạc sĩ tại trường Đại học Ghent, Bỉ
 • 8/2006 – 4/2011         Giảng viên, trường Đại học Cần Thơ
 • 5/2011– 5/2015         Du học lấy bằng Tiến sĩ trường Đại học Ghent, Bỉ
 • 6/2015 – hiện nay       Giảng viên, trường Đại học Cần Thơ

 Giảng dạy

 • Quản lý chất lượng và Luật thực phẩm
 • Kỹ thuật thực phẩm – Truyền khối
 • An toàn và ô nhiễm trong sản xuất thực phẩm
 • Thống kê phép thí nghiệm - CNTP
 • Công nghệ thực phẩm truyền thống (từ tháng 8/2015 đến nay)
 • Phát triển sản phẩm mới (từ tháng 8/2015 đến nay)

 Nghiên cứu   

 • Monitoring taxonomic evolutions of microbiota and their spoilage potential on Vietnamese Pangasius hypophthalmusfrom catch till consumer (Nafosted/FWO, 2012 - 2014, Ngiên cứu sinh). 
 • Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu mật số vi sinh vật trong quá trình chế biến và bảo quản nước rau má tươi(Đề tài cấp Trường, 2009-2010, chủ nhiệm)
 • Sử dụng màng bao Chitosan và Zein trong bảo quản trái cây và trứng(Đề tài cấp Bộ, 2002 - 2004, Nghiên cứu viên).

Xuất bản Sách và Giáo Trình 

 • Giáo trình thực tập: Kỹ thuật thực phẩm 1.  Đại học Cần Thơ. (Tham gia)
 • Giáo trình thực tập: Kỹ thuật thực phẩm 2.  Đại học Cần Thơ. (Tham gia)

Các khóa đào tạo, tập huấn đã tham gia và có Giấy chứng nhận

 1.  " Project Cycle Management”. South research trainer, 10-12 April, 2006. Belgium.
 2. Basic Fish Technology & Food Safety”. SEAQIP project, DANIDA, 23 July -6 August, 2004. Vietnam.
 3. Internal Verification of HACCP system”. SEAQIP project, DANIDA, 16-19 September, 2002. Vietnam.
 4.  "Basic HACCP for Seafood Processing Factories in Vietnam”. National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, 2-6 May, 2002. Vietnam.
 5.   “Advanced Academic English: Conference Skills - Presentation Skills”. 22 May -12 June 2011. Gent University. Belgium.

6     “Advanced Academic English: Writing Skills” 5 October - 14 December 2012. Gent University. Belgium

 1.  “Effective Scientific Communication” 8 November – 29 November 2013. Gent University. Belgium.
 2.   “Intensive Training on Mycotoxin Analysis” 28 August – 10 September 2014. Gent University. Belgium

 Các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

 1.  Tong Thi, A.N, Samapundo, S., Devlieghere, F., & Heyndrickx, M. 2016. Microbiota of frozen Vietnamese catfish (Pangasius hypophthalmus) marketed in Belgium. International Journal of Food Contamination, 3(1), 17.
 2. Tong Thi, A.N, Sampers, I., Van Haute, S., Samapundo, S., De Meulenaer, B., Heyndrickx, M., & Devlieghere, F. 2016. Evaluation of the safety andquality of wash water during the batch washing of Pangasiusfish (Pangasius hypophthalmus) in chlorinated and non-chlorinated water. LWT-Food Science and Technology, 68: 425-431.
 3. Tong Thi, A.N, Sampers I., Van Haute S., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2015.Decontamination of Pangasiusfish (Pangasius hypophthalmus) with chlorine and peracetic acid in the laboratory and in a Vietnamese processing company. International Journal of Food Microbiology.208:93-101.
 4.   Tong Thi, A.N, Jacxsens, L., Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2014.Evaluation of the microbiological safety and quality of Vietnamese Pangasius hypophthalmusduring processing by a microbial assessment scheme in combination with a self-assessment questionnaire. Fisheries Science, 1-12.
 5. Tong Thi, A.N, Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L., Broekaert, K., Rasschaert, G., Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2013.Microbial ecology of Vietnamese Tra fish (Pangasius hypophthalmus) fillets during processing. International Journal of Food Microbiology. 167(2):144-152.
 6. Noseda, B., Tong Thi, A.N., Rosseel, L., Devlieghere, F., and Jacxsens, L., 2013.Dynamics of microbiological quality and safety of Vietnamese Pangasianodon hypophthalmus during processing. Aquaculture International 21:709-727.
 7.  Tong Thi Anh Ngoc, Nguyen Duy Phuong, Le Minh Toan and Nguyen Cong Ha. Reduction of coliforms on pennywort leafy vegetables by ozone and organic acid solutions. 2013.The 2nd Conference on Food Science and Technology, Can Tho, Vietnam. Part 2: Food Safety and Food Quality in Southeast Asia Challenges for the next decade. Proceedings. CTU publishing house, 2, 319-325.
 8. Tong Thi Anh Ngoc, Deckers Daphne and Chris W.Michiels. 2008.Role of lysozyme inhibitors in the survival of Escheichia coli in egg white under high pressure. The 1st Conference Food Science and Technology Mekong delta, March 20-22, Vietnam. Agriculture publishing house. Proceedings pp. 236.
 9. Tống Thị Ánh Ngọc, Bùi Thị Hồng Duyên, Lê Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Duy Nghĩa, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lý Nguyễn BìnhFrank Devlieghere2014.So sánh quá trình chế biến cá Tra tại các nhà máy chế biến thủy sản: chất lượng vi sinh vật tổng số. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ. 32b, 69-75.
 10. Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Kiên. 2011. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu gừng. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ. 19b 62-69.
 11. Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng sương, Nguyễn Công Hà. 2010.Ảnh hưởng của tác nhân sát trùng đến sự giảm thiểu mật số ví sinh vật trên rau má. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ 15a, 83-91. 
 12. Tống Thị Ánh Ngọc, Phạm Thị Thu Hồng, Lê Duy Nghĩa và Phan Thị Thanh Quế, 2016. Bước đầu đánh giá về mức độ ô nhiễm vi sinh vật của một số thực phẩm đường phố tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 98-104.
 13. Ly Nguyen Binh and Tong Thi Anh Ngoc2017. Changes in the quality of fresh catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets during refrigerated storage  under different types of packaging. Proceedings of the 15th Asean Conference on food science and technology. Science and technics publishing house Hanoi. Volume 2. 195-201. ISBN: 987-604-67-10006-6.
 14. Phan Thị Thanh Quế, Nguyễn Thị Thu Thủy, Tống Thị Ánh Ngọcvà Lê Duy Nghĩa, 2017. Ảnh hưởng của điều kiện chế biến và bảo quản đến sự ổn định màu betacyanin trong nước ép thịt quả thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 16-23.
 15. Phan Thị Thanh Quế, Võ Thị Vân Tâm, Tống Thị Ánh Ngọcvà Koen Dewettinck, 2017. Nghiên cứu khả năng sử dụng hợp chất màng cầu béo sữa trong chế biến sữa chua. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 88-96.
 16. Lê Vĩnh Hòa, Tống Thị Ánh Ngọc, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Văn Lành.2018. Kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Tạp chí NN &PTNT. Số 2. 25-33.

 

Các công trình khoa học đã công bố tại các hội nghị, hội thảo quốc tế

 1. Tong Thi, A.N., Noseda B, Samapundo S., Nguyen, B.L., Broekaert, K., Rasschaert, G., Heyndrickx, M., and Devlieghere, F.2015. Microbiota of Pangasius fillets during processing. VBFoodNet 2015 International Conference on Food Technology: Towards a more efficient use of natural resources, November 24-26, 2015, Nha Trang University, Nha Trang, Vietnam Oral presentation 
 2. Tong Thi, A.N. Insights into the performance of food safety management system implemented in fishery companies by a diagnostic self-assessment. 2015.VBFoodNet 2015 International Conference on Food Technology: Towards a more efficient use of natural resources, November 24-26, 2015, Nha Trang University, Nha Trang, Vietnam.  Oral presentation
 3. Tong Thi, A.N,Jacxsens, L., Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F. 2015. A Microbial Assessment Scheme to measure microbial performance of Food Safety Management Systems implemented at Pangasiusprocessing companies. International symposium on aquatic products processing: cleaner production chain for healthier food. 7-9 December 2015, Cantho university, Vietnam. Oral presentation
 4. Tong Thi, A.N, Noseda B, Samapundo S., Nguyen, B.L., Broekaert, K., Rasschaert, G., Heyndrickx, M., and Devlieghere, F.,. 2014. Bacterial profile and spoilage-related microbiota associated with Vietnamese Tra fish (Pangasius hypoththalmus) during processing, The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, Thailand. 6 -7 Feb. Oral presentations
 5. Tong Thi, A.N, Jacxsens, L., Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2014.Comparison of two scale plants processed Pangasius hypophthalmusfish: Dynamics of microbiological quality and safety. IAFP's European Symposium on Food Safety, Hungary. 7-9 May. Oral presentations
 6. Tong Thi, A.N, Jacxsens, L., Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F. 2015.  Microbial assessment scheme to measure performance of food safety management systems of fish processing sector: a case study. VBFoodNet 2015 International Conference on Food Technology: Towards a more efficient use of natural resources, November 24-26, 2015, Nha Trang University, Nha Trang, Vietnam. Poster presentations
 7. Tong Thi, A.N, Sampers I, Van Haute S., Samapundo S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F.  2015. Decontamination of Vietnamese Pangasius fillets with chlorine and peracetic acid at the industrial and laboratory scale. International symposium on aquatic products processing: cleaner production chain for healthier food. 7-9 December 2015, Cantho university, Vietnam. Poster presentation
 8. Tong Thi, A.N, Noseda B, Samapundo S., Nguyen, B.L., Broekaert, K., Rasschaert, G., Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2014. Microbial ecology of Vietnamese Tra fish (Pangasius hypophthalmus) fillets during processing. Applied Biological Sciences, 19th National Symposium, Belgium; 7 Feb. Poster presentations
 9. Tong Thi, A.N, Jacxsens, L., Noseda, B., Samapundo, S., Nguyen, B.L, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2014. Microbiological safety of Vietnamese Tra fish (Pangasius hypophthalmus) fillets during processing. Applied Biological Sciences, 19th National Symposium, Belgium; 7 Feb. Poster presentations
 10. Tong Thi, A.N, Noseda B, Heyndrickx, M., and Devlieghere, F., 2014.Comparison of two scale fishery processing plants processed Pangasius fish: Microbiological ecology and safety. FoodMicro. Nantes. France; 1- 4 Sep. Poster presentations
 11. Tong Thi, A.Nand Nguyen Van Kien. 2011. Properties of ginger oil extracted by using microwave-assisted hydrodistillation. 2nd Conference on Food Science and Technology, Can Tho, Vietnam. 9-12 Nov. Poster presentations
 12. Ly Nguyen Binh and Tong Thi Anh Ngoc2017. Changes in the quality of fresh catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets during refrigerated storage under different types of packaging. Proceedings of the 15thAsean Conference on food science and technology. Oral presentation 
 13. Anh Ngoc Tong Thi, Le Vinh Hoa, Phan Thi Thanh Que, Nguyen Van Lanh. 2017.Food safety knowledge, attitudes and practices of street food vendors in Hau Giang city, Vietnam. Vbfoodnet: “Safety and quality on the food chain”. NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY. 12-14Nov 2017. Poster presentation.

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1977953
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3848
3671
19551
1938940
60623
82746
1977953

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn