BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 872 071; Fax: +84 710 3 833 551
E-mail: nbloc@ctu.edu.vn

Chức vụ

  • Tiến sĩ
  • Giảng viên 

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 2000, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, 2002.
  • Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm, 2014, Đại học Rouen, Pháp

Quá trình công tác

  • 2000 – 2009        Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
  • 2010 – 2014        Du học lấy bằng tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm tại Đại học Rouen, Pháp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn