BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 831200
E-mail: htploan2002@ctu.edu.vn 

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, 1998, Trường Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2005, KULeuven, Vương quốc Bỉ
 • Tiến sĩ Công nghệ sinh học, 2014, Cộng hòa liên bang Đức

Quá trình công tác

 • 07/1998 – 09/2003 Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 10/2003 – 10/2005 Du học lấy bằng Thạc sĩ tại UGent & KULeuven, Bỉ
 • 11/2005 – 05/2009 Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 06/2009 – 03/2014 Du học lấy bằng Tiến sĩ Công nghệ sinh học tại Cộng hòa liên bang Đức
 • 03/2014 - hiện nay Giảng viên, Trường Đại học Cần Thơ

Giảng dạy

 • Nhiệt kỹ thuật (đại học)
 • An toàn và ô nhiễm trong sản xuất thực phẩm (đại học)
 • Công nghệsản xuất đường (đại học)
 • Quản lý chất lượng và luật thực phẩm (đại học)

Nghiên cứu

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn