BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: ptadao@ctu.edu.vn

Chức vụ

 • Tiến sĩ
 • Giảng viên 

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Chế biến thực phẩm, 2003, Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, 2007, Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch.
 • Nghiên cứu sinh ngành Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, 2012, Trường Đại học Queensland, Australia.

Quá trình công tác

 • 9/2003 – 8/2005      Cán bộ Nghiên cứu, Trường Đại học Cần Thơ
 • 9/2005 – 8/2007      Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch
 • 9/2007 – 6/2008      Cán bộ Nghiên cứu, Trường Đại học Cần Thơ
 • 7/2008 – 3/2012      Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 3/2012 – hiện nay    Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Queensland, Australia.

Giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thủy hải sản (Bậc Đại học)
 • Phụ gia trong chế biến thực phẩm (Bậc Đại học)

Nghiên cứu   

 • Khảo sát ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch, phương pháp xử lý và bảo quản đến sự biến đổi chất lượng chôm chôm tươi (Đề tài cấp Trường, tham gia, 2011).
 • Nghiên cứu chế biến và bảo quản các loại trái cây nhiệt đới (Dự án VLIR-CTU giai đoạn 2, tham gian, 2003 - 2008).

Bài báo khoa học

 1. Phan, A.D.T, Netzel, G., Bruce, D., and Gidley, M. J. (2013). Interactions between food phenolic compounds and cellulose: mechanism and characterization. Abstract and poster presentation at 46thNational Conference of Australian Institute of Food Science and Technology, Brisbane, Australia.
 2. Phan, A.D.T, Netzel, G., Bruce, D., and Gidley, M. J. (2013). Interactions between food phenolic compounds and cellulose. Abstract and poster presentation at the 3rdAustralian Food Science Summer School, the University of New South Wale, Sydney, Australia.
 3. Thi Thanh Que Phan, Thi Anh Dao Phan, Kim Hieu Dang. (2011). Effects of modified atmosphere packaging on the commercial quality of rambutan (Nephelium lappaceum L.). Poster presentation at the 2ndConference on Food Science and Technology, Viet Nam.
 4. Phan Thị Thanh Quế, Phan Thị Anh Đào, Ảnh hưởng của mức độ chín và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng chôm chôm tươi (Nephelium lappaceum L.). (2010). Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững, phần 2, 85-89. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
 5. Lý Nguyễn Bình, Phan Thị Anh Đào, Lâm Thị Việt Hà. (2008). Động học biến đổi nhiệt của vitamin C trong nước xoài. Chuơng trình VLIR-IUC CTU- Đề án R.2 “Cây ăn trái”. Hội nghị khoa học “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”, NXB Nông nghiệp, trang 268-274.
 6. Poll, L. and Anh Dao, P.T. (2008). Aroma and vitamin changes in processed fruits. Oral presentation at ‘The 1st Conference on Food Science and Technology, Mekong Delta’, March 20th -23rd, CanTho, Vietnam, Agricultural Publishing House, 19-23.
 7. Anh Dao, P.T. and Poll, L. (2008). Aroma volatiles production during fruit ripening of mango. Abstract and poster presentation at ‘The 1st Conference on Food Science and Technology, Mekong Delta’, March 20th -23rd, CanTho, Vietnam, Agricultural Publishing House, 237. 
 8. Anh Dao, P.T. and Poll, L. (2008). The changes in aroma and nutrition of mango juice during thermal processing. Abstract and poster presentation at ‘The 1st Conference on Food Science and Technology, Mekong Delta’, March 20th -23rd, CanTho, Vietnam, Agricultural Publishing House, 238.
 9. Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Nhật Minh Phương, Châu Trần Diễm Ái, Phan Thị Anh Đào,  Lâm Thị Việt Hà. (2006). Khảo sát dạng bao bì đục lỗ thích hợp trong quá trình tồn trữ cam sành, Tạp chí  Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 5, 141-148.
 10. Nguyễn Văn Mười, Châu Trần Diễm Ái,  Nguyễn Nhật Minh Phương, Phan Thị Anh Đào,  Lâm Thị Việt Hà. (2005). Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian bảo quản và chất lượng cam sành. Chuơng trình VLIR-IUC CTU- Đề án R.2 “Cây ăn trái”. Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”, NXB Nông nghiệp, trang 135-140. 
 11. Nguyễn Văn Mười, Châu Trần Diễm Ái,  Nguyễn Nhật Minh Phương, Phan Thị Anh Đào,  Lâm Thị Việt Hà. (2005). Ảnh hưởng của các loại bao bì đến chất lượng cam sành trong quá trình tồn trữ.  Chuơng trình VLIR-IUC CTU- Đề án R.2 “Cây ăn trái”. Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”, NXB Nông nghiệp, trang 141-148.
 12. Nguyễn Văn Mười, Châu Trần Diễm Ái,  Nguyễn Nhật Minh Phương, Phan Thị Anh Đào,  Lâm Thị Việt Hà. (2005). Khảo sát khả năng sử dụng bao bì LDPE đục lỗ trong quá trình tồn trữ cam. Chuơng trình VLIR-IUC CTU- Đề án R.2 “Cây ăn trái”. Hội thảo quốc gia “Cây có múi, xoài và khóm”, NXB Nông nghiệp, trang 149-155.
 13. Nguyen Van Muoi and Phan Thi Anh Dao. (2003). The examination of weight loss and the change in Attributes of orange on cold-preserved, Proceedings in “8thAsian Food Conference, October 8-11, 2003, Hanoi, Vietnam”, 45-61.
 14. Nguyễn Văn Mười, Phan Thị Anh Đào. (2003). Khảo sát sự tổn thất khối lượng và sự thay đổi giá trị cảm quan của cam sành trong bảo quản lạnh, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, trang 352-357. 

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1978036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3931
3671
19634
1938940
60706
82746
1978036

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn