BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 Chức vụ

  • Thạc sĩ
  • Giảng viên 

Quá trình đào tạo

  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 2002, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, 2014, Đại học Cần Thơ

Quá trình công tác

  • 2002 – 2007        Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
  • 2008 – 2009        Du học lấy bằng Thạc sĩ tại Bỉ.
  • 2009 – 2010        Giảng viên, trường Đại học Cần Thơ
  • 2011– 2013        Học Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm tại Việt Nam
  • 2013 – hiện nay   Giảng viên, trường Đại học Cần Thơ

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn