BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BM. Công nghệ thực phẩm

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail: lnbinh@ctu.edu.vn

Chức vụ

 • Phó Giáo sư
 • Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
 • Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ
 • Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
 • Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ sau thu hoạch, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Chế biến Thực phẩm, 1989, Trường Đại học Cần Thơ
 • Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2000, KULeuven, Vương quốc Bỉ
 • Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2004, KULeuven, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

 • 10/1989 – 10/1998 Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 10/1998 – 07/2000 Du học lấy bằng Thạc sĩ tại ĐH Gent & KULeuven, Bỉ
 • 11/2000 – 12/2004 Du học lấy bằng Tiến sĩ tại ĐH Gent & KULeuven, Bỉ
 • 12/2004 – hiện nay Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 02/2005 – 02/2007 Phó Trưởng Bộ môn
 • 02/2007 – 06/2012 Trưởng Bộ môn
 • 03/2008 – hiện nay Phó Trưởng Khoa

Giảng dạy

 • Phụ gia trong chế biến thực phẩm (đại học)
 • Kỹ thuật sinh học thực phẩm (đại học)
 • Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm (cao học)
 • Emzyme thực phẩm (cao học)
 • Quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động hậu cần (cao học)
 • Các kỹ thuật chế biến thực phẩm hiện đại (cao học)

Giải thưởng và quỹ tài trợ nghiên cứu

 • 4/2011  Grant: RIP - “Enrichment of fermented dairy products with selected tropical fruits from the Mekong Delta region in Vietnam”, Project code: EUVLIR00111NNTH
 • 3/2011  Grant: NAFOSTED - “Monitoring taxonomic evolutions of microbiota and their spoilage potential on Pangasius hypophthalmus products from catch till consumer”, Project code: FWO.2011.32
 • 01/2011 Grant: MACBETH - “Market access through competency based education and training in horticulture”, Project code: GLWTO00411NNTH
 • 10/2000 Grant: Flemish Government–IWT Grant
 • 10/2000 Grant: Research Council of KULeuven
 • 10/2000 Grant: Fund for Scientific Research–Flanders (FWO)
 • 10/1998 Grant: Scholarship: VLIR–IUC project with CTU

Nghiên cứu khoa học

Đề tài: Xây dựng công nghệ sản xuất rượu vang nếp than quy mô xưởng thực nghiệm (Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-16-61, 01/2007 – 12/2008). 

Đề tài: Cải tiến công nghệ và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng rượu Đế tỉnh Vĩnh Long (Đề tài hợp tác với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, 03/2011 – 03/2013).

Đề tài: Xây dựng quy trình đóng gói, bảo quản, tồn trữ sản phẩm rau an toàn theo quy mô nông hộ (Đề tài hợp tác với Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Cần Thơ, 5/2011 – 5/2013).

Đề tài Nghị định thư Việt – Bỉ: Kiểm soát hoạt động của vi sinh vật gây hư hỏng theo mô hình khép kín: từ khi đánh bắt đến khi sản phẩm cá Tra đến tay người tiêu dùng (Tên tiếng Anh: Monitoring taxonomic evolutions of microbiota and their spoilage potential on Pangasius hypophthalmus products from catch till consumer)

Dự án: Nâng cao chất lượng của các sản phẩm sữa lên men với trái cây nhiệt đới được lựa chọn từ đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (Tên tiếng Anh: Enrichment of fermented dairy products with selected tropical fruits from the Mekong delta region in Vietnam) (Dự án do Tổ chức VLIR – Bỉ tài trợ, hợp tác với Trường Đại học Gent, 2011 – 2014)

Dự án: Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện (Tên tiếng Anh: Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture – MACBETH) (Dự án do Tổ chức Thương mại Thế giới tài trợ, Trường Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ, là điều phối chính, 01/2011 – 12/2012).

XUẤT BẢN SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

 1. Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Nhật Minh Phương: Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm. First edition 01/2011; Nhà xuất bản Nông nghiệp 
 2.  Rosa S Rolle, Aniceto Abner S Villahermosa, Vanee Chonhenchob, Ly Nguyen Binh: Packaging in fresh produce supply chains in Southeast Asia. FAO RAP Publication 01/2011; FAO 
 3. Van Loey AM, Fachin D, Ly Nguyen B, Verlent I, Hendrickx ME: Kinetic information on thermal and pressure–temperature inactivation of pectinesterases. 01/2003: pages 403-417  

BÀI BÁO KHOA HỌC

 1. Anh Ngoc Tong Thi, Bert Noseda, Simbarashe Samapundo, Binh Ly Nguyen, Katrien Broekaert, Geertrui Rasschaert, Marc Heyndrickx, Frank Devlieghere: Microbial ecology of Vietnamese Tra fish (Pangasius hypophthalmus) fillets during processing.. International journal of food microbiology 09/2013; 167(2):144-152.  
 2. Nguyễn Kim Đông, Phan Văn Thơm, Lý Nguyễn Bình: Nghiên cứu quá trình sản xuất rượu đế qui mô hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 01/2012; 24a:153-166.
 3. Lý Nguyễn Bình, Phan Thị Huỳnh Lam. 2010. Ứng dụng kỹ thuật “Microencapsulation” trong chế biến thực phẩm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học: Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 295-306.
 4. V.P. Valdramidis, A.H. Geeraerd, F. Poschet, B. Ly-Nguyen, I. Van Opstal, A.M. Van Loey, C.W. Michiels, M.E. Hendrickx, J.F. Van Impe: Model based process design of the combined high pressure and mild heat treatment ensuring safety and quality of a carrot simulant system. Journal of Food Engineering 01/2007; 78(3):1010-1021.
 5. Trần Thanh Trúc, Dương Thị Thúy Oanh, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười: Động học sự thay đổi cấu trúc khóm ở các điều kiện tiền xử lý khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 01/2006; 6:34-42. 
 6. Nguyễn Nhật Minh Phương, Lâm Thị Việt Hà, Võ Xuân Minh Đăng, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Mười: Ảnh hưởng của nhiệt độ và bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản xoài cát Hòa Lộc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 01/2006; 6:9-17. 
 7. Binh Ly-Nguyen, Ann M Van Loey, Chantal Smout, Isabel Verlent, Thomas Duvetter, Marc E Hendrickx: Effect of intrinsic and extrinsic factors on the interaction of plant pectin methylesterase and its proteinaceous inhibitor from kiwi fruit.. Journal of Agricultural and Food Chemistry 01/2005; 52(26):8144-50.
 8. Teréz Balogh, Chantal Smout, Binh Ly Nguyen, Ann M. Van Loey, Marc E. Hendrickx: Thermal and high-pressure inactivation kinetics of carrot pectinmethylesterase: from model system to real foods. Innovative Food Science & Emerging Technologies 12/2004 
 9. Isabel Verlent, Ann Van Loey, Chantal Smout, Thomas Duvetter, Binh Ly Nguyen, Marc E Hendrickx: Changes in purified tomato pectinmethylesterase activity during thermal and high pressure treatment. Journal of the Science of Food and Agriculture 08/2004; 84(14):1839 - 1847.  
 10. Diana Fachin, Chantal Smout, Isabel Verlent, Binh Ly Nguyen, Ann M Van Loey, Marc E Hendrickx: Inactivation kinetics of purified tomato polygalacturonase by thermal and high-pressure processing.. Journal of Agricultural and Food Chemistry 05/2004; 52(9):2697-703.  
 11. T.S. Vu, C. Smout, D.N. Sila,B. LyNguyen, A.M.L Van Loey, M.E.G. Hendrickx: Effect of preheating on thermal degradation kinetics of carrot texture. Innovative Food Science & Emerging Technologies 03/2004; 5(1):37–44. 
 12. Thomas Duvetter, Ann Van Loey, Chantal Smout, Isabel Verlent, Binh Ly Nguyen, Marc Hendrickx: Aspergillus aculeatus pectin methylesterase: study of the inactivation by temperature and pressure and the inhibition by pectin methylesterase inhibitor. Enzyme and Microbial Technology 01/2004; 36(2005):385-390.
 13. Binh Ly-Nguyen, Ann M Van Loey, Chantal Smout, Isabel Verlent, Thomas Duvetter, Marc E Hendrickx: Effect of mild-heat and high-pressure processing on banana pectin methylesterase: a kinetic study. Journal of Agricultural and Food Chemistry 01/2004; 51(27):7974-9 
 14. B. Ly-Nguyen, A.M. Loey, C. Smout, S. ErenÖzcan, D. Fachin, I. Verlent, S. Vu Truong, T. Duvetter, M.E. Hendrickx: Mild‐Heat and High‐Pressure Inactivation of Carrot Pectin Methylesterase: A Kinetic Study. Journal of Food Science 04/2003; 68(4):1377 - 1383. 
 15. Diana Fachin, Ann M Van Loey, Binh Ly Nguyen, Isabel Verlent, Marc E Hendrickx: Inactivation kinetics of polygalacturonase in tomato juice. Innovative Food Science & Emerging Technologies 01/2003; 4:135-142. 
 16. Binh Ly-Nguyen, Ann M Van Loey, Diana Fachin, Isabel Verlent, Indrawati Indrawati, Marc E Hendrickx: Partial purification, characterization, and thermal and high-pressure inactivation of pectin methylesterase from carrots (Daucus carrota L.).. Journal of Agricultural and Food Chemistry 10/2002; 50(19):5437-44. 
 17. B. Ly Nguyen, A Van Loey, D Fachin, I Verlent, Indrawati, M Hendrickx, I M Hendrickx: Purification, characterization, thermal, and high-pressure inactivation of pectin methylesterase from bananas (cv Cavendish).. Biotechnology and Bioengineering 07/2002; 78(6):683-91.
 18. Diana Fachin, Ann M Van Loey, Binh Ly Nguyen, Isabel Verlent, Indrawati Indrawati, Marc E Hendrickx: Comparative study of the inactivation kinetics of pectinmethylesterase in tomato juice and purified form.. Biotechnology Progress 01/2002; 18(4):739-44.  
 19. Indrawati, A.  Van Loey, D.  Fachin, B.  Ly Nguyen, I.  Verlent, M  Hendrickx: Overview: Effect of High Pressure on Enzymes Related to Food Quality - Kinetics as a Basis for Process Engineering. High Pressure Research 01/2002; 22(3):613-618. 
 20. Binh Ly-Nguyen, Ann M Van Loey, Diana Fachin, Isabel Verlent, Thomas Duvetter, Son T Vu, Chantal Smout, Marc E Hendrickx: Strawberry pectin methylesterase (PME): purification, characterization, thermal and high-pressure inactivation.. Biotechnology Progress 01/2002; 18(6):1447-50

 

     CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TẠI KỶ YẾU HỘI NGHỊ

 1. Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lê Mỹ Hồng, Phan Thị Thanh Quế, Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Phú Cường, Lý Nguyễn Bình: Ảnh hưởng của chất ổn định và tỉ lệ mứt đông khóm đến chất lượng yaourt trái cây. Hội nghị Khoa học CAAB-2012: Phát triển Nông nghiệp bền vững, Trường Đại học Cần Thơ; 11/2012
 2. Lê Mỹ Hồng, Bùi Thị Quỳnh Hoa, Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Thị Thanh Quế, Lý Nguyễn Bình: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩm yaourt. Hội nghị Khoa học CAAB-2012: Phát triển Nông nghiệp bền vững, Trường Đại học Cần Thơ; 11/2012
 3. Đoàn Diễm Chi, Lý Nguyễn Bình: Sự biến đổi hóa lý của rượu vang chuối già (Musa acuminate colla cv.) trong quá trình bảo quản. Hội nghị Khoa học CAAB-2012: Phát triển Nông nghiệp bền vững; 11/2012.
 4. Lý Nguyễn Bình, Phan Thị Huỳnh Lam: Ứng dụng kỹ thuật “Microencapsulation” trong chế biến thực phẩm. Hội nghị Khoa học (CAAB-2010): Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ; 11/2010 
 5. Tran Thanh T, Ly Nguyen B, Nguyen Van M: Physico-chemical properties of pineapple at different maturity levels. The first International Conference on Food Science and Technology - Mekong River Delta, Vietnam, Can Tho, Vietnam; 03/2008 
 6. Binh Ly Nguyen: Thermal and high-pressure stability of a proteinaceous PMEI from kiwi fruits. The first International Conference on Food Science and Technology - Mekong River Delta, Vietnam, Can Tho, Vietnam; 03/2008 
 7. Binh Ly Nguyen: Thermal inactivation kinetics of tomato pectin methylesterase. The first International Conference on Food Science and Technology - Mekong River Delta, Vietnam, Can Tho, Vietnam; 03/2008 
 8. Binh Ly Nguyen: Purification of pectin methylesterase form tomato fruits and its proteinaceous inhibitor from kiwi fruits using affinity chromatography. The first International Conference on Food Science and Technology - Mekong River Delta, Vietnam, Can Tho, Vietnam; 03/2008 
 9. Ly Nguyen B, Van Loey AM, Smout C, Verlent I, Duvetter T, Hendrickx ME: Effect of mild–heat and high–pressure processing on pectin methylesterase: a kinetic study. iCEF9: 9th International Congress on Engineering and Food, Montpellier, France; 03/2004.  
 10. Smout C, Sila DN, Vu TS, Verlent I, Duvetter T, Ly Nguyen B, Van Loey AM, Hendrickx ME: Effect of preheating, high pressure pre–treatments and/or calcium pre–treatments on thermal texture degradation kinetics of carrots. iCEF9: 9th International Congress on Engineering and Food, Montpellier, France; 03/2004 
 11. Verlent I, Van Loey AM, Smout C, Duvetter T, Ly Nguyen B, Hendrickx ME: Effect of combined temperature–pressure treatments on tomato pectinmethylesterase or polygalacturonase catalysed conversion reactions. iCEF9: 9th International Congress on Engineering and Food, Montpellier, France; 03/2004 
 12. Duvetter T, Van Loey AM, Verlent I, Smout C, Ly Nguyen B, Beldman G, Schols H, Hendrickx ME: Influence of temperature and high pressure on rate and mode of pectin de–esterification by Aspergillus pectinmethylesterase. iCEF9: 9th International Congress on Engineering and Food, Montpellier, France; 03/2004 
 13. Poschet F, Geeraerd A, Versyck K, Van Loey AM, Ly Nguyen B, Hendrickx ME, Van Impe J: Comparison of Monte Carlo analysis and linear regression techniques: application to enzyme inactivation. Agro–industrie et Methodes Statistiques, January 16–18, 2002, Lille, France, Lille, France; 01/2002

Các hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP

1978082
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3977
3671
19680
1938940
60752
82746
1978082

Liên hệ

Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ, Kh II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn